Banner
Språk og retorikk

Skrivetips II - taler, kronikker og innlegg

Kommunikasjonsarbeideren kan få i oppgave å skrive eller redigere en tale, en aviskronikk eller et innlegg. Det stilles ulike krav til disse sjangrene, og kjenner du noen knep, kommer budskapet ditt bedre frem.

Når du skriver en tale, er det viktig å velge fokus og gjenta budskapet flere ganger. Hovedkravet til en god kronikk er at den formidler kunnskap og innsikt. Et innlegg i en avis eller tidsskrift kan ha forskjellige hensikter; det kan være et tilsvar i en debatt som er i gang, eller det kan være du og din virksomhet som ønsker å rette søkelyset mot et tema.

Å skrive taler

Som kommunikasjonsmedarbeider kan du bli bedt om å skrive en tale for ledelsen. Det kan være en tale som trenger faglige innspill, du kan bli bedt om å ta fram de poengene som vanlige folk er opptatt av, eller å omforme et byråkratisk eller teknisk språk slik at det blir forståelig for bredere målgrupper. Det er viktig å kjenne de berørte gruppene godt:

  • Hvem skal holde talen, og for hvem skal den fremføres?
  • Hvilken situasjon er mottakerne i?
  • Hvilke føringer har du fått fra ledelsen?

Tenk på emner og fokuser på innholdet, publikum og situasjonen. Velg fokus, unngå for mange detaljer og lange forklaringer. Bruk muntlig språk. En god retorisk teknikk er å gjenta budskapet flere ganger. Skal du skrive en tale for andre, er det viktig å ta hensyn til måten vedkommende snakker på. Et tips til den som skal holde talen: Lær deg de første linjene utenat slik at du kan starte med å se på tilhørerne.

Praktiske forberedelser

Når manuskripet er ferdig og det faglige innholdet er godkjent, leveres det til taleren. Send det på e-post eller skriv det ut med god linjeavstand og stor font. Ofte skal talen følges av en digital presentasjon. Er dette i forbindelse med en pressekonferanse eller et kurs, bør talen og eventuelt presentasjonen kopieres opp og deles ut, eventuelt ved at materialet ligger på web og du bare oppgir nettadressen. Etter at talen er holdt publiseres den på nettstedet på vanlig måte. Det kan være et godt tips å skrive ut presentasjonen på plastark eller brenne den på en cd. På den måten har du en reserveløsning hvis teknologien slår seg vrang.

Å skrive kronikker og innlegg

De forskjellige avisene og tidsskriftene har sine egne krav til lengde og øvrig format på innlegg, og selvsagt egne rutiner og frister. Det er derfor et godt tips å ta kontakt med redaksjonen før du begynner å skrive. Det er to hovedtyper av aviskronikker:

  • En populærvitenskapelig framstilling av et aktuelt tema, der hovedpoenget er å formidle kunnskap og innsikt på en lettfattelig måte.
  • Et lite essay med en subjektiv stemme og et personlig blikk på verden.

Kronikken bør skrives poengtert, og du bør allerede i innledningen understreke hva du vil fram til, gjerne spissformulert eller som en påstand. Deretter drøfter du dine egne påstander, og til slutt konkluderer du, gjerne med elementer av oppsummering og utfordring.