Banner
PR-PRAT

Samfunnstrender som treffer virksomheten

Klima, kjønn, en mer urolig verden og millenniumsgenerasjonen vil prege kommunikasjonen og hvordan vi jobber i 2019. Selv små, norske bedrifter må få opp øynene.

Fakta
Factbox image

Maren Bækkelund Ellingsen
Maren jobber som seniorrådgiver hos WergelandApenes. Hun er gjesteblogger på PR-prat.

Sammen med vår internasjonale samarbeidspartner kommunikasjonsbyrået Fleishman Hillard har vi rangert noen samfunnstrender som alle som er opptatt av relasjon til markedet og medarbeidere, må forholde seg til i 2019

Millenniumsgenerasjonen inntar arbeidslivet

I 2025 vil engasjerte millenniere utgjøre 75 % av alle ansatte i verden (Fleishman Hillard). For dem er pensjon, bolig og lønn en parentes. De vil bidra til å gjøre en forskjell for samfunnet. Uavhengig av om de er arbeidstaker eller forbruker, vil de identifisere seg med virksomheter som har det samme samfunnsengasjementet. Derfor gjelder det å synliggjøre virksomhetens formål, utover fortjeneste og produktene som skal selges.

Å ta stilling til store sosiale utfordringer, slik Nike gjorde i sin kampanje med fotballstjernen Colin Kaepernick, sjokkerte mange. Samtidig laget de noe tydelig, ekte og ærlig – som på mindre enn to måneder førte til at salget økte med 30 %.

Millenniumsgenerasjonen bringer inn et oppriktig engasjement til arbeidsplassene, som norske arbeidsgivere må ta på alvor. Vår oppgave som kommunikasjonsrådgivere er å bidra til å gi perspektiv, sette i sammenheng og skape synlighet omkring ønskede satsningsområder.

La oss snakke om kjønn

Likestillingsdebatten er ikke over. Verken i mediene eller i norske virksomheter. Dagens Næringsliv er blant dem som jobber aktivt for mer balansert kjønnsrepresentasjon i spaltene. Equinor markerer tydelig seg overfor advokatbransjen, og vil fremover velge advokatkontorer med en tydelig satsning på flere kvinneligere partnere. For virksomheter vi jobber med, ser vi at bevisstheten rundt kjønn og hvem som representerer, øker – og at dette er en tematikk som løftes helt til styrerommet for å sikre at virksomheten imøtekommer forventningene fra samfunnet.

Å bygge god beredskap, være forutseende for kritiske hendelser og kartlegge det ukjente kan være måter å angripe urolighetene for å sikre trygg grunn i urolige tider.
MAREN BÆKKELUND ELLINGSEN

Klima engasjerer

Selv om Donald Trump ser ut til å ignorere enhver rapport som påpeker den negative utviklingen i klimaendringene, vil virksomheter både internasjonalt og her i Norge måtte ta klimaendringene på aller største alvor. I norsk næringsliv ser vi at flere virksomheter engasjerer seg i prosjekter knyttet til blant annet plast og rent vann, for på den måten å bidra til å ta et viktig samfunnsansvar sammen med myndighetene. Vi ser at de aller fleste virksomhetene vi jobber med forholder seg til ett eller flere av FNs bærekraftsmål, og inkluderer disse som viktige brikker i virksomhetsstrategi.

Internasjonal uro

Brexit, et selvhevdende Russland og uforutsigbart USA er noen av faktorene som bidrar til å gjøre verden ustabil og ufredelig. Vi lever i en spesiell tid der cybersikkerheten oppleves ukjent og truende. Flere store selskaper ansetter sikkerhetskunnskap for å være forberedt på uforutsette hendelser. Selv om den internasjonale uroen tidvis oppleves langt unna, påvirker den oss om vi vil det eller ei. Å bygge god beredskap, være forutseende for kritiske hendelser og kartlegge det ukjente kan være måter å angripe urolighetene for å sikre trygg grunn i urolige tider.

Norske virksomheter som vil planlegge for fremtiden, kan ikke ignorere disse samfunnstrendene som dominerer. Det handler ikke lenger bare om å selge sitt produkt. Det handler om å etablere en rolle og betydning utover seg selv, alle må bidra for å sikre fremtiden. Da må virksomhetene bli med på dugnaden.

KI og digital kommunikasjon
6 kommunikasjonstrender for 2019
Les mer

KI og digital kommunikasjon
Digital detox – en ny medietrend
Les mer

Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.

Siste innlegg

Her leser du de siste innleggene på PRprat.