Banner

Måleverktøy på norsk

Fakta om AMECs rammeverk for evaluering av kommunikasjon

 

  • Et gratis, digitalt rammeverk som alle kan benytte.
  • Rammeverket har en interaktiv del, et verktøy som veileder deg gjennom prosessen fra å formulere mål, til å etablere en plan, identifisere mål grupper og til slutt måle synlighet, respons, målgruppe effekt og virksomhetseffekt.
  • Hvert trinn i denne prosessen foreslår en mulig tilnærming og en måleparameter.
  • Rammeverket er ikke en komplett liste. Du må selv legge inn data i verktøyet. Verktøyet gir deg konsistent til nærming for å plan legge, evaluere og måle kommunikasjonsarbeidet.
  • Arbeidet med å utvikle rammeverktøyet har vært ledet av professor Jim McNamara ved University of Sydney. Det bygger på Barcelona- prinsippene av 2010. Kommunikasjonsforeningen har stått for den norske oversettelsen.