Oslo

Nettverk nær deg

Kommunikasjonsforeningen er landsdekkende og har ti lokallag og tre studentlag. Disse skal fremme foreningens formål og være lokale fora for kommunikasjonsfaglige spørsmål. Det holdes fire gratis medlemsmøter i året i hver region, i tillegg til en rekke kurs og arrangementer.

Oslo

Kommunikasjonsforeningen i Oslo har over 2000 medlemmer som i det daglige jobber som kommunikatører i offentlig eller privat sektor, eller som studerer kommunikajson. Styrets oppgave er å gi medlemmene mulighet til å treffes med jevne mellomrom for å utveksle erfaringer, bygge nettverk og få faglig påfyll. Lokallaget i Oslo arrangerer blant annet frokost- og ettermiddagsmøter.  

Følg lokallaget i Oslo på Facebook.

kontakt oss

Person

Thomas Wrigglesworth

Leder
Kommunikasjonssjef
Oslo kommune, Bydel Stovner
95 87 78 82
thomas.wrigglesworth@bsr.oslo.kommune.no
Person

Miriam Stålsett Follesø

Styremedlem
Kommunikasjonsrådgiver
99 45 07 66
miriamsf.mf@gmail.com
Person

Sebastian B. Vernang

Styremedlem
Account Manager
Publicis Communications Norway AS
99 28 07 71
svernang@gmail.com
Person

Anine Falsen

Styremedlem
Kommunikasjonsansvarlig
Oslo kommune, bydel Østensjø
91 19 47 67
anine.falsen@gmail.com>
Person

Stine Grimsrud

Styremedlem
Senior kommunikasjonsrådgiver
Utdanningsdirektoratet
97 19 42 50
stine.grimsrud@udir.no
Person

Veronika Skagestad Aubert

Styremedlem
Person

Runhild Grønlie

Styremedlem