Buskerud-Vestfold-Telemark

Nettverk nær deg

Kommunikasjonsforeningen er landsdekkende og har ti lokallag og tre studentlag. Disse skal fremme foreningens formål og være lokale fora for kommunikasjonsfaglige spørsmål. Det holdes fire gratis medlemsmøter i året i hver region, i tillegg til en rekke kurs og arrangementer.

Buskerud-Vestfold-Telemark

Kommunikasjonsforeningen i Buskerud – Vestfold -Telemark har over 200 medlemmer som i det daglige jobber som kommunikatører i offentlig eller privat sektor, eller som studerer kommunikasjon. Styrets oppgave er å gi medlemmene mulighet til å treffes med jevne mellomrom for å utveksle erfaringer, bygge nettverk og få faglig påfyll. Lokallaget Buskerud – Vestfold og Telemark arrangerer blant annet frokostmøter og kurs. 

Følg lokallaget i Buskerud – Vestfold – Telemark på Facebook.

kontakt oss

Styret

Person

Geir Bergersen

Leder
Produsent
Skagerak Film AS
48 03 41 83
g.bergersen@gmail.com
Person

Thomas Mackinnon

Styremedlem
Strategisk rådgiver
LIFE IMPROVEMENT AS
95 13 02 60
thomas@lifeimprovement.no
Person

Elin Sørensen

Styremedlem
Markedsrådgiver
NAV Vestfold og Telemark
99 74 50 58
elinsor80@gmail.com
Person

André Midtby

Styremedlem