Banner

Trøndelag - Digitalt frokostmøte - da koronaen kom til Norge!

Onsdag 27. jan. 2021 kl. 08:30 - 09:30
Zoom
Pris: Gratis (medlem)

Var Helse Norge godt nok forberedt da Covid-19 inntok landet? Hva skjedde?

Helse Midt-Norge følger koronasituasjonen tett og har iverksatt en rekke tiltak for å forebygge smittespredning. Vi får høre historien om hva som har skjedd under pandemien siden Norge stengte 12. mars og hvordan Helse Midt-Norge har innrettet sin kommunikasjon.

Ved: Tor Harald Haukås, Kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

Lenken til Zoom-møte sendes ut to dager i forkanten.

Pris medlemmer
Gratis
Program