Banner

Kommunikasjonsdagen 2019

Tirsdag 05. mars 2019 kl. 09:00 - 17:00
Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14

Arrangementet er avholdt

Over 500 deltakere møttes på Oslo konserthus da Kommunikasjonsforeningen var vertskap for Kommunikasjonsdagen 2019.

Tusen takk til alle som kom, og stor takk foredragsholdere, frivillige, sponsorer og programkomiteen.

Kommunikasjonsdagen arrangeres 5. mars 2020.

Autentisitet er avgjørende

Hva betyr det å være autentisk i en tid der det hevdes at fakta og sannhet er blitt relative begreper? Hvilke grep kan du ta for å styrke din virksomhet eller merkevares troverdighet, og hvilke feller bør du unngå? Og ikke minst: Hvordan jobbe med å bygge troverdighet digitalt? På Kommunikasjonsdagen 2019 byr vi på innsikt om verdien av tilgang på brukerdata, ærlig historiefortelling og etikk i algoritmer. Bli med hvis du vil vite hvordan du kan jobbe med autentisitet i praksis!

Foredrag fra kommunikasjonsdagen 2019

Medlem

Grå støy og grønn valgkamp

Miljøpartiet De Grønne gjorde et stort byks fremover i lokalvalget. I følge Kampanjes valgkampjury bidro årets beste valgkamp til det. Nå har de begynt å tenke frem mot 2021. Hvordan skal et lite parti klare å hevde seg? Hva skal de velge vekk? Hva skal til for å trenge gjennom hverdagsstøyen? Dette snakket Nils Mørk, kommunikasjonssjef i Miljøpartiet de Grønne, om på Kommunikasjonsdagen 2020.

Medlem

Panel: Må vi henge med på alt?

Oppsummering av Kommunikasjonsdagen med Mala Wang-Naveen, sammen med et panel bestående av kommunikasjonssjef i MDG, Nils Mørk; førsteamanuensis i kommunikasjon på Høyskolen Kristiania, Bente Kalsnes; pressesjef i SAS, John Eckhoff, og student ved Høgskulen i Volda, Marion Gustavsen. Hva må man faktisk gjøre i 2020 og hva kan man droppe? Bør man følge trender eller satse på det grunnleggende? Hvordan bør kommunikatører prioritere, og hva er følgene om man ikke følger med i timen?

Medlem

Én samlende identitet for hele Oslo

Oslo kommune og Creuna har utviklet en felles identitet som skal gjøre Oslo kommune tydeligere og mer forståelig for innbyggerne. Bred involvering var avgjørende for å klare å redusere antall logoer fra 250 til én. Den nye identiteten ble vedtatt av Oslo bystyre i 2019, og kommunen jobber nå med å implementere identiteten i en stor og kompleks organisasjon. John Aurtande og Hanne Rønning Jorud snakket om prosjektet på Kommunikasjonsdagen 2020.


Når

Hva

Hvem

09.00 ÅPNING Cecilie Roang og Jarle Roheim Håkonsen, konferansierer
09.15 Autentisitet og historiefortelling: Kan man kombinere de to? Sarab Kochhar
09.45 Hvorfor pynter vi på sannheten? Fanny Duckert
10.05 Hvorfor er hele verden opptatt av en liten skog i Nordmarka? Anne Beate Hovind
10.30 PAUSE
10.55 Innslag ved Nissenrevyen 2019 "Ekte Fake"
11.00 Kunstig intelligens – hvor smart er den egentlig? Morten Goodwin
11.20 Er internett ødeleggende? Karin Pettersson
11:50 Hvordan treffer du den yngre målgruppen på hjemmebane? Markus Sannes og Karine Thyness
12.05 LUNSJ
13.00 Innslag ved Nissenrevyen 2019 "Ekte Fake"
13:05 Slik møter du brukerne Beth Stensen
13.25 Tillit under press? Hans Christian Holthe
13.50 "Trident Juncture" - slik jobbet de med kommunikasjon før, under og etter den største militærøvelsen på mange år Stine Ellingsen Grøndahl og Frank Sølvsberg
14.10 PAUSE
14.35 Innslag ved Nissenrevyen 2019 "Ekte Fake"
14.40 Fra innsiden på The Hill Hans Høeg
15.10 Panelsamtale: Hva betyr autentisitet i 2019? Beth Stensen, Hans Høeg, Fanny Duckert og Morten Goodwin
15.35 Aftenpodden live! Lars Molteberg Glomnes, Trine Eilertsen og Sarah Sørheim
16.00 FAGLIG PROGRAM SLUTT
16.15 Etterarrangement med All makt Eirik Bergesen
18.00 SLUTT
Program

Foredragsholdere

Jarle Roheim Håkonsen, kommunikasjonssjef i AP og Cecilie Roang, informasjonssjef i Høyre

Årets konferansierer har bakgrunn fra NRK Dagsrevyen, men jobber nå som kommunikatører i partier på hver sin ende av skalaen.

Aftenpostens nyhetsleder Lars Molteberg Glomnes, politisk redaktør Trine Eilertsen og kulturredaktør Sarah Sørheim

Trioen bak landets største politiske podcast er kjent for å gi skarpe og morsomme analyser av de mest engasjerende sakene innen politikk og samfunn.

Bli med når Aftenpostens nyhetsleder Lars Molteberg Glomnes, politisk redaktør Trine Eilertsen og kulturredaktør Sarah Sørheim diskuterer konferansens tematikk autentisitet og troverdighet.

Hans Høeg, Tech-gründer, politiker, forfatter

Da Hans Høeg ankom Washington i 2013 oppdaget han at virkeligheten var ganske annerledes enn den som ble presentert av politikere og presse. Det viste seg at falske nyheter eksisterte før Trump, og at det er en av grunnene til hvorfor mange amerikanere ikke stoler på sin egen regjering.

Hans Høeg er utdannet sivilingeniør og har grunnlagt selskaper innen medisinsk teknologi, fornybar energi, og utdanning. Som første nordmann i historien endte tech-gründer og drammenseren opp som stabssjef i den amerikanske kongressen. 

Fanny Duckert, professor i psykologi og klinisk spesialist

Har det noe for seg å pynte på sannheten for folk og organisasjoner? Hva skjer i hjernen når noen snakker sant, og hva skjer når noen lyver? Kan man bevisst bruke kunnskap til å skape tillitt hos andre?

 

Fanny Duckert, professor i psykologi og klinisk spesialist, gir deg et innblikk i de psykologiske mekanismene som skjer og hva som påvirker opplevelsen av troverdighet.

 

Hans Christian Holte, skattedirektør i Skatteetaten

Står Skatteetaten i en særstilling internasjonalt? I Norge er over 70 prosent av innbyggerne fornøyd med etaten som krever inn skatter og avgifter. En viktig grunn til dette er den høye graden av tillit mellom myndighetene og brukerne. Tillit gjør at behovet for kontroller, som er dyrt, blir mindre og tillit gjør at de færreste trenger å bruke tid og krefter på skatt.

 

Digitalisering og globalisering fører til at tilliten kan rokkes ved. Skattedirektør Hans Christian Holte forteller om hvordan Skatteetaten jobber for å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.

Markus Sannes, YouTuber og Karine Thyness, talentsjef i Splay One

Markus Sannes (18) alias Murdrocks er superstjerne hos den yngre målgruppen og har 120.000 abonnenter og i gjennomsnitt 800.000 månedlige videovisninger på YouTube-kanalen sin.

Hva skal til for å skape engasjerende innhold? Hvordan jobber påvirkere i kommersielle samarbeid? Og ikke minst hvordan kan de digitale mediehusene balansere etisk, i arbeidet med påvirkere og markedsføring rettet mot ungdom? Markus Sannes og Karine Thyness, talentsjef i YouTube- og underholdningsbyrået Splay One, forteller om hvordan de jobber sammen for å nå stadig flere unge.  

 

Som ansvarlig for over 70 norske YouTubere jobber Karine Thyness tett med profilene som gjennom egne kanaler når ut til så godt som hele målgruppen 13–24 år.

Stine Ellingsen Grøndahl, sjef for Forsvarets mediesenter og obertsløytnant Frank Sølvsberg

Høsten 2018 deltok 50 000 NATO-soldater på en militærøvelse i Norge. Militærtrafikk skulle kjøre på veinettet og soldatene skulle øve i bebodde områder. Hvordan jobbet Forsvaret strategisk med kommunikasjon for å forberede den norske befolkningen? Og hvordan håndterte de rundt 500 akkrediterte journalister og et høyt medietrykk?

Stine Ellingsen Grøndahl, sjef for Forsvarets mediesenter og oberstløytnant Frank Sølvsberg forteller hva som skjedde bak kulissene i Norges største militærøvelse siden den kalde krigen.

Karin Pettersson, direktør for samfunnskontakt i Schibsted

Visjonen om å redde demokratiet og frelse verden brister i Silicon Valley. For ti år siden syntes verden å bevege seg i en ustoppelig retning mot mer demokrati, åpenhet og toleranse. Nå ser land etter land ut til å gå til motsatt side. De globale selskapenes forretningsmodeller har banet vei for en antidemokratisk revolusjon. Hva gikk feil?

I oktober 2018 kom boken «Internet är trasigt» som ser på skadevirkningene av sosiale medier og forretningsmodellene til Google, Facebook og Twitter. Forfatter Karin Pettersson kommer til Kommunikasjonsdagen 2019 for å fortelle om funnene; hvordan påvirker sosiale medier demokratiet, hvorfor internett er ødeleggende og hvilke bevis støtter opp under at demokratiet er i krise?

Karin Petterson er Schibsteds samfunnskontakt og tidligere politisk redaktør av det svenske ledende nyhetsmediet, Aftonbladet. Hun er en offentlig stemme over nordiske grenser, som også leder Wan-Ifras (World Association of Newmedia) Freedom Panel som støtter fri presse-initiativer i verden. 

Anne Beate Hovind, leder for Bjørvika Utvikling sin kunstsatsning

NY Times, BBC, Independent, The Guardian, og CNN. Dette er bare et lite utvalg av de internasjonale mediene som har dekket kunstprosjektet Future Library. Hva er det som får hele verden til å rette øynene mot Bjørvika og en skog i Nordmarka? Anne Beate Hovind tror autentisitet, historiefortelling og endring er nøkkelfaktorer. På Kommunikasjonsdagen skal hun fortelle om prosjektet, og hva hun selv tror er grunnen til at noe så underfundig som en skog og uleste og upubliserte tekster skaper stor internasjonal oppmerksomhet.

Hovind leder Bjørvika Utvikling AS sin kunstsatsning, de jobber med utvikling av de store nye offentlige rommene i Bjørvika og står blant annet bak etableringen av Kunsthall Oslo og Losæter. Hovind mottok Oslo bys kunstnerpris i 2017. 
Foto: Signe Dans/Aftenposten.

Sarab Kochhar, forskningsdirektør ved Institute for Public Relations i Florida

Hvordan kan man fortelle bedre historier ved å bruke funn fra nevro- og adferdsvitenskapen? Sarab Kocchar viser eksempler på bedrifter som har lykkes med god og ekte historiefortelling. Hun snakker også om hvordan virksomheter kan fortelle meningsfulle historier og hvilke elementer som skal til for å lage en god historie. 

Dr. Sarab Kochhar er forskningsdirektør ved Institute for Public Relations i Florida og har vunnet flere priser for sin forskning.

Beth Stensen, leder for nye kundetjenester i Ruter

Å fjerne frykten for å gjøre feil er avgjørende i Ruters arbeid for å levere løsninger for fremtidens behov. Hvordan organiserer de arbeidet? Hvilke metoder bruker de? Og ikke minst hvordan jobber de tverrfaglig? Beth Stensen, leder for nye kundetjenester i Ruter, gir sine beste råd for å møte kravet om kompromissløs brukerorientering.

Morten Goodwin, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

Man har vært redd for at kunstig intelligens skal stjele jobber, og ledd av at roboter ikke er så «smarte» som vi tror. Morten Goodwin, førsteamanuensis og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) ved Universitetet i Agder, mener virkeligheten er mer fantastisk enn våre antagelser og fantasier. Han deler den nyeste forskningen på området, og snakker om hvorfor kunstig intelligens er på vei inn i alt fra både bilkjøring og banknæring. Fremskrittene innen kunstig intelligens skjer så hurtig at det er vanskelig å spå fremtiden, men Goodwin skal fortelle oss hva som er status nå.

Nissenrevyen 2019

Hva er falskt, hva er ekte og hvem er vi bak fasaden? På Kommunikasjonsdagen får du se noen smakebiter fra revyen som gikk for fulle hus tidligere i år.