Kommunikasjonsdagen 2019

Tirsdag 05. mars 2019 kl. 09:00 - 16:00
Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14
Pris: 3400 (medlem), 5600 (ikke-medlem)

Autentisitet er avgjørende

Hva betyr det å være autentisk i en tid der fakta og sannhet er blitt relative begreper? Hvilke grep kan du ta for å styrke din virksomhet eller merkevares troverdighet, og hvilke feller bør du unngå?Og ikke minst: Hvordan jobbe med å bygge troverdighet digitalt? På Kommunikasjonsdagen 2019 byr vi på innsikt om verdien av tilgang på brukerdata, ærlig historiefortelling og etikk i algoritmer. Bli med hvis du vil vite hvordan du kan jobbe med autentisitet i praksis!

Grupperabatt

Er dere tre eller flere kollegaer får dere 15 % rabatt på alle billettene. Har du spørsmål om påmelding kan du sende en e-post til post@kommunikasjon.no.

Pris medlemmer
3400
Pris Ikke-Medlemmer
5600

Foredragsholdere

Sarab Kochhar, forskningsdirektør ved Institute for Public Relations i Florida

Hvordan kan man fortelle bedre historier ved å bruke funn fra nevro- og adferdsvitenskapen? Sarab Kocchar viser eksempler på bedrifter som har lykkes med god og ekte historiefortelling. Hun snakker også om hvordan virksomheter kan fortelle meningsfulle historier og hvilke elementer som skal til for å lage en god historie. 

Dr. Sarab Kochhar er forskningsdirektør ved Institute for Public Relations i Florida og har vunnet flere priser for sin forskning.

Beth Stensen, leder for nye kundetjenester i Ruter

Å fjerne frykten for å gjøre feil er avgjørende i Ruters arbeid for å levere løsninger for fremtidens behov. Hvordan organiserer de arbeidet? Hvilke metoder bruker de? Og ikke minst hvordan jobber de tverrfaglig? Beth Stensen, leder for nye kundetjenester i Ruter, gir sine beste råd for å møte kravet om kompromissløs brukerorientering.

Morten Goodwin, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

Man har vært redd for at kunstig intelligens skal stjele jobber, og ledd av at roboter ikke er så «smarte» som vi tror. Morten Goodwin, førsteamanuensis og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) ved Universitetet i Agder, mener virkeligheten er mer fantastisk enn våre antagelser og fantasier. Han deler den nyeste forskningen på området, og snakker om hvorfor kunstig intelligens er på vei inn i alt fra både bilkjøring og banknæring. Fremskrittene innen kunstig intelligens skjer så hurtig at det er vanskelig å spå fremtiden, men Goodwin skal fortelle oss hva som er status nå.

22.01.2019
Bergen, Scandic Ørnen, Lars Hilles gt. 18
22.01.2019
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugt. 19