Kommunikasjonsdagen 2019

Tirsdag 05. mars 2019 kl. 09:00 - 16:00
Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14
Pris: 3400 (medlem), 5600 (ikke-medlem)

Autentisitet er avgjørende

Hva betyr det å være autentisk i en tid der det hevdes at fakta og sannhet er blitt relative begreper? Hvilke grep kan du ta for å styrke din virksomhet eller merkevares troverdighet, og hvilke feller bør du unngå?Og ikke minst: Hvordan jobbe med å bygge troverdighet digitalt? På Kommunikasjonsdagen 2019 byr vi på innsikt om verdien av tilgang på brukerdata, ærlig historiefortelling og etikk i algoritmer. Bli med hvis du vil vite hvordan du kan jobbe med autentisitet i praksis!

Grupperabatt

Er dere tre eller flere kollegaer får dere 15 % rabatt på alle billettene. Har du spørsmål om påmelding kan du sende en e-post til post@kommunikasjon.no.

Pris medlemmer
3400
Pris Ikke-Medlemmer
5600

Foredragsholdere

Fanny Duckert, professor i psykologi og klinisk spesialist

Har det noe for seg å pynte på sannheten for folk og organisasjoner? Hva skjer i hjernen når noen snakker sant, og hva skjer når noen lyver? Kan man bevisst bruke kunnskap til å skape tillitt hos andre?

 

Fanny Duckert, professor i psykologi og klinisk spesialist, gir deg et innblikk i de psykologiske mekanismene som skjer og hva som påvirker opplevelsen av troverdighet.

 

Hans Christian Holte, skattedirektør i Skatteetaten

Står Skatteetaten i en særstilling internasjonalt? I Norge er over 70 prosent av innbyggerne fornøyd med etaten som krever inn skatter og avgifter. En viktig grunn til dette er den høye graden av tillit mellom myndighetene og brukerne. Tillit gjør at behovet for kontroller, som er dyrt, blir mindre og tillit gjør at de færreste trenger å bruke tid og krefter på skatt.

 

Digitalisering og globalisering fører til at tilliten kan rokkes ved. Skattedirektør Hans Christian Holte forteller om hvordan Skatteetaten jobber for å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.

Stine Ellingsen Grøndahl, sjef for Forsvarets mediesenter og obertsløytnant Frank Sølvsberg

Høsten 2018 deltok 50 000 NATO-soldater på en militærøvelse i Norge. Militærtrafikk skulle kjøre på veinettet og soldatene skulle øve i bebodde områder. Hvordan jobbet Forsvaret strategisk med kommunikasjon for å forberede den norske befolkningen? Og hvordan håndterte de rundt 500 akkrediterte journalister og et høyt medietrykk?

Stine Ellingsen Grøndahl, sjef for Forsvarets mediesenter og oberstløytnant Frank Sølvsberg forteller hva som skjedde bak kulissene i Norges største militærøvelse siden den kalde krigen.

Karin Pettersson, direktør for samfunnskontakt i Schibsted

Visjonen om å redde demokratiet og frelse verden brister i Silicon Valley. For ti år siden syntes verden å bevege seg i en ustoppelig retning mot mer demokrati, åpenhet og toleranse. Nå ser land etter land ut til å gå til motsatt side. De globale selskapenes forretningsmodeller har banet vei for en antidemokratisk revolusjon. Hva gikk feil?

I oktober 2018 kom boken «Internet är trasigt» som ser på skadevirkningene av sosiale medier og forretningsmodellene til Google, Facebook og Twitter. Forfatter Karin Pettersson kommer til Kommunikasjonsdagen 2019 for å fortelle om funnene; hvordan påvirker sosiale medier demokratiet, hvorfor internett er ødeleggende og hvilke bevis støtter opp under at demokratiet er i krise?

Karin Petterson er Schibsteds samfunnskontakt og tidligere politisk redaktør av det svenske ledende nyhetsmediet, Aftonbladet. Hun er en offentlig stemme over nordiske grenser, som også leder Wan-Ifras (World Association of Newmedia) Freedom Panel som støtter fri presse-initiativer i verden. 

Anne Beate Hovind, leder for Bjørvika Utvikling sin kunstsatsning

NY Times, BBC, Independent, The Guardian, og CNN. Dette er bare et lite utvalg av de internasjonale mediene som har dekket kunstprosjektet Future Library. Hva er det som får hele verden til å rette øynene mot Bjørvika og en skog i Nordmarka? Anne Beate Hovind tror autentisitet, historiefortelling og endring er nøkkelfaktorer. På Kommunikasjonsdagen skal hun fortelle om prosjektet, og hva hun selv tror er grunnen til at noe så underfundig som en skog og uleste og upubliserte tekster skaper stor internasjonal oppmerksomhet.

Hovind leder Bjørvika Utvikling AS sin kunstsatsning, de jobber med utvikling av de store nye offentlige rommene i Bjørvika og står blant annet bak etableringen av Kunsthall Oslo og Losæter. Hovind mottok Oslo bys kunstnerpris i 2017. 
Foto: Signe Dans/Aftenposten.

Sarab Kochhar, forskningsdirektør ved Institute for Public Relations i Florida

Hvordan kan man fortelle bedre historier ved å bruke funn fra nevro- og adferdsvitenskapen? Sarab Kocchar viser eksempler på bedrifter som har lykkes med god og ekte historiefortelling. Hun snakker også om hvordan virksomheter kan fortelle meningsfulle historier og hvilke elementer som skal til for å lage en god historie. 

Dr. Sarab Kochhar er forskningsdirektør ved Institute for Public Relations i Florida og har vunnet flere priser for sin forskning.

Beth Stensen, leder for nye kundetjenester i Ruter

Å fjerne frykten for å gjøre feil er avgjørende i Ruters arbeid for å levere løsninger for fremtidens behov. Hvordan organiserer de arbeidet? Hvilke metoder bruker de? Og ikke minst hvordan jobber de tverrfaglig? Beth Stensen, leder for nye kundetjenester i Ruter, gir sine beste råd for å møte kravet om kompromissløs brukerorientering.

Morten Goodwin, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

Man har vært redd for at kunstig intelligens skal stjele jobber, og ledd av at roboter ikke er så «smarte» som vi tror. Morten Goodwin, førsteamanuensis og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) ved Universitetet i Agder, mener virkeligheten er mer fantastisk enn våre antagelser og fantasier. Han deler den nyeste forskningen på området, og snakker om hvorfor kunstig intelligens er på vei inn i alt fra både bilkjøring og banknæring. Fremskrittene innen kunstig intelligens skjer så hurtig at det er vanskelig å spå fremtiden, men Goodwin skal fortelle oss hva som er status nå.

Fullt
22.01.2019
Bergen, Scandic Ørnen, Lars Hilles gt. 18
22.01.2019
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugt. 19