Banner

Starter nettverk for kommunikasjonsledere

I vinter starter Kommunikasjonsforeningen to nye nettverk for ledere – ett i Oslo og ett i Bodø.

- Målet med nettverkene er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom lederkollegaer som har felles utfordringer - og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon, forklarer Hege Turnes, nestleder og nettverksansvarlig i sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen.

Har troen på erfaringsdeling

Etter flere henvendelser startet Kommunikasjonsforeningen i fjor opp et prøveprosjekt med et nettverk for kommunikasjonsdirektører i offentlige virksomheter. 

- Det er viktig for Kommunikasjonsforeningen å ha et relevant og godt tilbud også for ledere. Vår søsterforening i Sverige har hatt stor suksess med nettverk og vi ønsket å teste ut interessen for dette hos oss. Erfaringene etter prøveprosjektet har vært overveldende positive og vi ønsker derfor å utvide tilbudet med flere nettverk. Jeg har stor tro på at det er behov for slike arenaer hvor felles utfordringer kan diskuteres, sier Turnes, som til daglig jobber som kommunikasjonsdirektør i NAV.

Embed imageEmbed image
Både nettverksleder Hege Turnes (t.v.) og deltaker Onar Aanestad mener nettverkene er en nyttig arena for erfaringsdeling. Foto: Bård Gudim (t.v.) og Difi (t.h.)

I vinter starter Kommunikasjonsforeningen derfor opp enda et nettverk i Oslo for kommunikasjonsdirektører. I tillegg blir det et nettverk i Bodø rettet mot kommunikasjonsledere i Nord-Norge. Det vurderes fortløpende å starte flere nettverk avhengig av behov og interesse.

Onar Aanestad, kommunikasjonsdirektør i Difi, mener bransjen trenger erfaringsdeling.

- Jeg har lenge ønsket meg et nettverk med andre kommunikasjonsdirektører som jeg kan sparre med og lære av. Det mest verdifulle for meg er å ha en fast arena hvor jeg kan diskutere aktuelle faglige utfordringer med svært erfarne og dyktige fagfolk som forstår min situasjon. Vi som deltar i nettverket spiller selv inn de temaene vi ønsker å prioritere. Han legger til:

- Det andre som er viktig for meg, er å utvikle relasjoner til kollegaer i virksomheter som min virksomhet samarbeider med. Det har gjort det enklere å ta kontakt for å diskutere utfordringer og finne gode løsninger når det trengs.

- Stort utbytte

Også Elisabeth Ørvig, kommunikasjonsdirektør i Bufdir, er en av medlemmene i nettverket som startet som prøveprosjekt i fjor.

- Da jeg fikk tilbud om å delta, kjente jeg umiddelbart at dette var noe jeg ønsket å delta i. Jeg har vært med i nettverksgrupper tidligere, men det har ikke vært like målrettet som jeg oppfattet at dette nettverket ville bli. Her møtes kommunikasjonsdirektører i offentlig forvaltning – primært fra direktoratene. Vi har mange like problemstillinger og mye å lære av hverandre, sier hun og legger til:

- Jeg har hatt stort utbytte av å delta på møtene. Temaene har vært relevante og interessante. I tillegg til faglig interessante temaer med gode innledere, har diskusjonene vært gode og det sosiale møtet i etterkant er alltid nyttig og hyggelig.


Fakta om nettverkene

Nettverk for kommunikasjonsdirektører i Oslo:

 • Oppstart 12. mars
 • Oslo
 • Pris 12 500 + mva
 • Seks samlinger
 • Begrenset antall plasser, minimum 8 stykker
 • Påmelding sendes post@kommunikasjon.no

Nettverk for kommunikasjonsledere i Nord-Norge:

 • Oppstart 24. januar 
 • Bodø
 • Pris 8 500 + mva
 • Fem samlinger
 • Begrenset antall plasser, minimum 8 stykker
 • Påmelding sendes post@kommunikasjon.no

Er du interessert i mer informasjon om nettverkene? Ta kontakt med Kommunikasjonsforeningen på post@kommunikasjon.no.


Siste saker

Har du lest disse?