Banner
Strategisk kommunikasjon

Politikernes kommunikasjonstips

For å sparke i gang valgåret 2019 inviterte vi tre politikere til å fortelle om hvordan de tenker kommunikasjon, og hvordan de liker å bli snakket til. Få deres tips til kommunikatører her.

Kommunikasjonsforeningens lokallag i Oslo og Akershus arrangerte 10. januar frokostmøtet «Valg 2019: Hvordan bli sett og hørt i mylderet?».  Politikerpanelet besto av Truls Wickholm (ordfører på Nesodden, AP), Kristoffer Gustavsen (bystyremedlem, H) og Eivind Trædal (bystyremedlem, MDG, bildet over).

- Tillit er viktigste kapital

Truls Wickholm understreker at tilstedeværelse, tillit og troverdighet er grunnleggende for god kommunikasjon. Som ordfører på Nesodden er han opptatt av å skape en personlig kontakt med velgerne og bruker blant annet bloggen ”Ordførerns hjørne” på kommunens nettsider til dette. Der skriver han om alt fra ønsket om et lekeland i kommunen og utbygging av eplehager til A-hus’ 10års-jubileum.
 
- Det folk spør seg om i lokalpolitikken er; hva vet du egentlig om kommunen min, hvor mye bryr du deg, og hvor godt kjenner du min sak?

Folk er mindre opptatt av at politikerne skal være enige med dem, og mer opptatt av at de viser genuint engasjement.
Truls Wickholm, ordfører

Wickholm mener det er viktig for politikere å være troverdige, selv om man også ønsker å vinne velgere. Hans opplevelse er at folk er mindre opptatt av at politikerne skal være enige med dem, og mer opptatt av at den folkevalgte er tilstede og viser genuint engasjement. 

- Hvis vi skal være politikere som bare sier at vi skal fikse ting, så maler vi oss fort opp i et hjørne med problemer vi ikke klarer å løse. Derfor tror jeg det er en god kommunikasjonsstrategi å være tydelig på at man forstår problemene, men at det finnes begrensinger. Det finnes ingen viktigere kapital enn tillit, sier han.

Embed imageEmbed image
Høyres bystyrerepresentant Kristoffer Gustavsen (t.v.) og ordfører på Nesodden, Truls Wickholm (Ap), fortalte hvordan de skal overbevise velgerne frem mot valget.

- Gjør det sjæl

Sosiale medier er viktige i politisk kommunikasjon, både som verktøy for å plukke opp hva som rører seg i befolkningen, og for dialog med velgerne. I tillegg til å markere egne saker, gir sosiale medier mulighet for raske motsvar. Trædal trekker frem da 40 000 mennesker trodde hans parti var imot motoriserte fiskebåter, fordi en person hadde skrevet det på Facebook.
 
- Når folk følger meg direkte, kan jeg fortelle dem hva jeg tenker direkte. Da slipper jeg å gå via en journalist som bare vil bare vil sitere meg på to ting, og ikke ta med det jeg synes er viktigst, forklarer Trædal.

Tro på privat opinionsdannelse 

Høyres partigruppe markerte nylig valgåret ved å signere kontrakt med teknologiselskapet Amidays for å forsterke sin tilstedeværelse på digitale flater, som omtalt i Kampanje. Likevel tror bystyrerepresentant Kristoffer Gustavsen at personlig kommunikasjon fortsatt står sterkt.
 
- Noe av det viktigste vi gjør er direkte velgerkontakt. Det å fortelle folk hvorfor man brenner for sitt prosjekt, fungerer best, sier han, og trekker frem opinionsdannelse «på privaten» som en viktig faktor for Høyres kommunikasjon.
 
- Det handler om at jo flere man er, jo flere samtaler man kan ta over lunsjbordet eller til venner, jo sterkere er man som parti. 

Tre politikere intervjues på frokostseminar
Politikerpanelet besto av Kristoffer Gustavsen (bystyremedlem, H), Truls Wickholm (ordfører på Nesodden, AP) og Eivind Trædal (bystyremedlem, MDG). 

Inviterer til dialog

Politikerpanelet inviterer gjerne kommunikasjonsfolk til dialog. Høyres Kristoffer Gustavsen mener kommunikatører bidrar til bedre informasjon i samfunnet og mer informerte beslutninger.
 
- Systemet i Norge er ganske spesielt. Det inviterer til at ikke bare kunder, men organisasjoner og næringsliv kommer inn i politiske prosesser gjennom høringer og møter. Da er det viktig å informere om sitt syn. Om saken ikke blir som man ønsker, har man likevel opplyst debatten, sier han.


5 tips fra panelet:

Slik bør du snakke med politikerne:
 

1) Påvirk opinionen
Politikere er folkevalgte, og ønsker å høre folkets stemme
 
2) Tilby løsninger, ikke kjeft
Ingen liker kjeft. Tilby gode løsninger som partiet kan være med på å løfte frem.
 
3) Vær kort, ta en kaffe 
De fleste politikere har stramme timeplaner og har ikke alltid tid til et to-timers møte. Å invitere til et kort møte fungerer best. Relevant tilleggsinformasjon kan skrives ut og gis, eller sendes på e-post etterpå.
 
4) Høyeste hold er ikke alltid mest relevant
De folkevalgte påvirker også hverandre. Når ordførerens timeplan ikke går opp, kan en bystyrerepresentant ta saken videre for deg.
 
5) Førstemann til mål 
Etter at statsbudsjettet er lagt frem, er det lite man får gjort. Hold øyne og ører åpne – marker deg tidlig.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?