Banner
Samfunnsansvar og etikk

Nye personvernregler utsatt

De nye reglene for personvern blir likevel ikke innført 25. mai 2018. Reglene trer i kraft i Norge tidligst i juli, melder Datatilsynet.

De nye reglene for personvern, GDPR (general data protection regulation), har vært mye omtalt frem mot den planlagte innføringen 25. mai 2018.

Norske virksomheter får imidlertid litt bedre tid på seg til å oppfylle de nye kravene til behandling av persondata og informasjon om dette.

I følge Datatilsynet trer de nye reglene i kraft i Norge tidligst i juli - muligens senere. 

Utsettelsen kommer av at personvernforordningen først må ha trådt i kraft i EØS-avtalen. Det forutsetter igjen at EU har ferdigbehandlet EØS-komiteens beslutning, og at alle EØS/EFTA-landene har vedtatt komitebeslutningen og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold, skriver Datatilsynet.

Samfunnsansvar og etikk
Klar for nye personvernregler?
Les mer

PR-prat: "Hvorfor er personvern viktig for kommunikatører?"

Hva blir nytt med GDPR?

1: Bedrifter får større ansvar for personvern
Virksomheter får utvidet sin plikt til å selv vurdere personvernkonsekvenser ved behandling av personopplysninger.

2: Opplysninger skal ikke brukes til nye, uforenlige formål

Personopplysninger skal kun behandles der det finnes et tydelig spesifisert formål. Dersom man ønsker å behandle personopplysninger til andre formål enn de var innhentet for, må man forsikre seg om at det nye formålet er forenlig med det gamle.

3: Nye rettigheter for borgere
Rettigheten til å få behandlingen begrenset, retten til dataportabilitet, retten til å motsette seg en behandling, og rettigheter til å motsette deg profilering og automatiserte avgjørelser.

4: Et klart språk og krav til åpenhet
Informasjon om registrering og behandling av personopplysninger skal gis på en klar og tydelig måte, og ikke gjemmes bort i en personvernerklæring.

5: Personvernombudet blir mer sentralt
Flere virksomheter enn i dag vil plikte å opprette ombud.

6: Gjelder for større geografisk område
Behandlingsansvarlige som er registrert utenfor EU, men som tilbyr varer og tjenester til EU-borgere, vil bli omfattet av det nye regelverket. Plikter å samarbeide internasjonalt

7: Nasjonale datatilsyn plikter å samarbeide og utveksle informasjon 
De nasjonale datatilsynene får videre fullmakter til å ilegge sanksjoner. Datatilsynet kan gi gebyrer på opptil fire prosent av en virksomhets årlige omsetning.

Kilde: Datatilsynet
 

Samfunnsansvar og etikk
Mye jobb med nye personvernregler
Les mer

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?