Banner

Leirgulen ny styreleder i Kommunikasjonsforeningen

Kommunikasjonsforeningen har fått nytt sentralstyre, med Svein Inge Leirgulen (bildet) som styreleder. Oppdatert strategi og et formelt navneskifte ble også vedtatt på lørdagens landsmøte.

FAKTA

Landsmøtet: Foreningens høyeste organ. Holdes innen utgangen av april hvert annet år. Her fastsettes mål og strategi for foreningens virke.

Kommunikasjonsforeningens landsmøte ble avholdt lørdag 17. april - for første gang digitalt. Gro Bogen Nilsen gikk av som leder for sentralstyret etter to perioder. Styrets nestleder, kommunikasjonsdirektør i Tekna, Svein Inge Leirgulen, rykker opp som styreleder.

Kraften i et faglig felleskap

– Jeg har i flere år jobbet for å gjøre kommunikasjonsfolk i bedre stand til å vise verdien av kommunikasjonsarbeidet. Det ønsker jeg å fortsette med som styreleder, sier Leirgulen om hva som blir viktig for foreningen fremover.

Den nyvalgte styrelederen ønsker også å løfte frem kommunikasjonsstudentene:

- Jeg ønsker å engasjere studentene til å bli bedre kjent med bransjen, og gjøre bransjen bedre kjent med hvordan studentene kan bidra med sin kompetanse og nytenking, sier Leirgulen, som sier han er ærbødig for tilliten han har fått og håper han kan levere til forventningene.

Jeg vil gjøre bransjen bedre kjent med hvordan studentene kan bidra med sin kompetanse og nytenking.
Svein Inge Leirgulen

– Jeg har aldri møtt så mange nye spennende mennesker som i Kommunikasjonsforeningens møteplasser. Kraften som ligger i faglig felleskap er stor, mener Leirgulen.

Lene Bergmann blir ny nestleder i styret, mens Anngun Dybsland blir fagrådsleder. Dybsland har det siste året fungert som konstituert fagrådsleder. 

Kommunikasjonsforeningens sentralstyre 2021-2023

Leder: Svein Inge Leirgulen, kommunikasjonsdirektør, Tekna. Oslo og Akershus (ny posisjon)

Nestleder: Lene Bergmann, daglig leder, Mannheimer. Vestland (ny)

Fagrådsleder: Anngun Dybsland, kommunikasjonssjef, Odfjell SE. Vestland (ny posisjon)

Styremedlemmer:

Jan Christian Thommesen, Head of PR & Communications, Elkjøp Nordic AS. Oslo og Akershus (gjenvalg)

Bernt Flekke, regional fagansvarleg internkommunikasjon i Helse Vest. Rogaland (ny posisjon)

Hansine Korslien, kommunikasjonssjef, Tinius Trust. Oslo og Akershus (ny posisjon)

Silje Kolaas, kommunikasjonsleder, Oi! Trønders Mat og Drikke. Trøndelag (ny)

Varamedlemmer:

Mala Wang-Naveen, kommunikasjonssjef, SINTEF. Oslo og Akershus (ny)

Inger Lise Næss, kommunikasjonrådgiver, UiT Norges arktiske universitet. Nord-Norge (ny) 

Etikk, nettverk og rekruttering inn i strategien

Landsmøtet vedtok strategi for perioden 2021-2021. Denne er en videreføring og videreutvikling av strategien i forrige periode, med noen justeringer i henhold til innspill fra organisasjonen.

Strategiplakat (2).png
Oppdatert strategi: Strategien for 2021-2023 er en videreutviklet utgave av strategien fra forrige periode.

«Møteplasser og rekruttering» erstatter «attraktive møteplasser» fra strategien i forrige periode. Det samme gjør «bygge nettverk og faglige fora», som i forrige periode kun var «skape faglige fora». Også å «fremme etisk bevissthet» er kommet inn i strategien.

Punktene som gjelder åpenhet, demokrati og etisk bevissthet utpeker seg.
Lene Bergmann

– Punktene som gjelder åpenhet, demokrati og etisk bevissthet utpeker seg, mener påtroppende nestleder, Lene Bergmann, og utdyper:

– Det er store temaer som vi kontinuerlig trenger å diskutere om vi skal fortsette å utvikle faget vårt. Like viktig som å utforske disse temaene på øverste nivå er det å bli enige om hvordan de helt konkret skal påvirke vårt fag og virke.

Strategien er delt i tre nivåer: Overordnet mål (hva), strategi (hvordan) og tiltak/planer (aktiviteter). Tiltaksnivåene i siste ledd skal utarbeides ute i organisasjonen. Strategien kan løpende tilpasses behovene til foreningen og medlemmene.

– Vi har et dyktig sekretariat som håndterer fremdriften og infrastrukturen rundt oss, men vi som tillitsvalgte skal jobbe sammen med dem mot målene. Dette gleder jeg meg til å være en del av, sier Leirgulen.

Ikke lenger Norsk Kommunikasjonsforening

På landsmøtet ble det vedtatt at foreningen endrer navn fra Norsk Kommunikasjonsforening til det mer brukte Kommunikasjonsforeningen.

Sentralstyret fra forrige periode, som fremmet forslaget om navneendring, begrunner det med at det er lite hensiktsmessig å ha et navn som knapt er i bruk, og at medlemmene kjenner foreningen som Kommunikasjonsforeningen. Det engelske navnet forblir Norwegian Communication Association, fordi nasjonalitet er mer relevant i en internasjonal sammenheng.

Navneendringen byr ikke på særlige kostnader, siden logoer og designmateriell allerede tar utgangspunkt i Kommunikasjonsforeningen som navn.

– På landsmøtet for to år siden løftet en av delegatene spørsmålet om navneendring. Vedkommende hadde et godt poeng. Både muntlig og skriftlig er kortversjonen av navnet godt innarbeidet. Sentralstyret mener derfor at tiden er moden for navneendring, sier avtroppende styreleder Gro Bogen Nilsen.

Svein Inge Leirgulen og Gro Bogen Nilsen
Lederskifte: Avtroppende styreleder Gro Bogen Nilsen overlater roret til Svein Inge Leirgulen.

 

Siste saker

Har du lest disse?