Banner
Offentlig kommunikasjon

Tre finalister til Nordnorsk Kommunikasjonspris 2022

2022 har vært et innholdsrikt år. Vi ser etter dem som har navigert seg gjennom en verden preget av støy og endringer, som på en åpen og klar måte har evnet å formidle sitt budskap til omverdenen, og skapt trygghet hos sine lyttere og lesere.

Hvert år samles en jury i regi av Kommunikasjonsforeningen Nord-Norge for å gå gjennom nominasjoner til den nordnorske kommunikasjonsprisen. Kandidater fra hele Nord-Norge vurderes, hvor den som skiller seg mest ut som best i klassen, sitter igjen som vinner av Nordnorsk Kommunikasjonspris 2022.

Kommunikasjonsprisen skal deles ut 16. februar 2023 på Clarion Hotel «The Edge» i Tromsø. Prisutdelingen skjer i forbindelse med fagdagen Kom Nord.


Nominerte kandidater 2023:

Tromsø Idrettslag

Identitet og tilhørighet er viktige begrep når man skal engasjere verden rundt seg. Idrettslaget har i løpet av de siste to årene brukt sin plattform til å skape engasjement rundt viktige samfunnsutfordringer på tvers av landegrenser, og har samtidig vært en samlende stemme for en hel region. Kommunikasjonsarbeidet har gjort det å være en del av klubben til å oppleves som å være en del av noe større.

Kandidaten har vist en stor grad av innovasjon og har jobbet nyskapende med prosjekter som har gitt internasjonale omtale. Dette har blant annet resultert i at 2/3 av draktsalget har funnet veien hjem til nye supportere i hele verden, og bidratt til å i større grad sette Nord-Norge på kartet. Samtidig har klubben vært en samlende stemme regionalt, og har jobbet med å løfte frem samisk kultur og språk. En aktiv tilstedeværelse i sosiale medier og daglig samhandling med egne følgere har skapt en stor supporter-skare, og fotballklubben kunne for første gang på over ti år spille kamp for et fullsatt stadion på Alfheim.

Med bakgrunn i det nyskapende kommunikasjonsarbeidet og de inspirerende strategiske valgene som er gjort, er Tromsø IL en av tre nominerte til Nordnorsk Kommunikasjonspris 2022.

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta

Få offentlige toppledere er så tydelige, aktive og engasjerte som politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt. I en årrekke har hun - både som politimester i Øst-Finnmark, og etter 2016, politimester i hele Finnmark, vært en uredd, stolt, og klarspråklig leder for landets største politidistrikt.

Finnmark er spesiell geografisk, geopolitisk og kulturelt. Hætta har bidratt til å skildre nettopp det. Ikke minst fordi hun er tydelig på sin samiske identitet, og dermed også bidrar til kulturell innsikt gjennom sitt virke og i den offentlige debatten.

Hætta er aktiv og synlig på digitale plattformer. Hennes bruk av disse gir oss et enestående innblikk og innsikt i arbeidsoppgavene til dette spesielle politidistriktet. Hennes tilstedeværelse, engasjement og tydelige språk har gitt henne stor gjennomslagskraft, og hennes meninger blir lagt merke til over hele landet.

Hætta fremstår åpen og tilgjengelig både i hverdagslige og krevende situasjoner, og i sin kommunikasjon formidler hun omtanke og varme, samtidig som hun er tydelig og klar på virkeligheten det opereres i, gjennom objektive og presise observasjoner. Den fartsglade politimesteren er en av tre nominerte til Nordnorsk Kommunikasjonspris 2022.

Senja kommune

Gjennom kommunereformen i 2020 ble administrasjoner i hele landet kastet inn i  en endringsprosess hvor man skulle samle innbyggere og ansatte under en felles identitet i en ny kommune. Lenvik, Torsken, Berg og Tranøy kommune i Nord-Norge skulle samles til èn kommune, med en felles kultur. Året etter møtte vi koronapandemien, som for Senja kommune skulle håndteres samtidig med kommunesammenslåingen.

Senja kommunes tilnærming til endringene har vært svært positiv, med en kultur hvor hele administrasjonen tar ansvar for kommunikasjonen utad: Et fellesskap med ett felles budskap, noe som har bidratt til en svært tydelig kommunikasjon. Klare budskap har nådd frem gjennom både regionale og nasjonale mediekanaler, samtidig som man har jobbet med økt tilstedeværelse i eget lokalsamfunn.  Denne nærheten lokalt pleies av nøkkelpersoner i kommunen som ofte er ute og møter innbyggere, ansatte og brukere. Kommunen har opplevd økt synlighet i mediene, og vært en samlende stemme lokalt.

På bakgrunn av en helhetlig strategi, med en klar og målrettet kommunikasjon, er Senja kommune en av de nominerte til Nordnorsk Kommunikasjonsspris 2022.

Kommunikasjonsprisen kan deles ut til organisasjoner, institusjoner, bedrifter eller enkeltpersoner med ståsted i Nord-Norge, som har bidratt til å synliggjøre kommunikasjonsfaget og dets utøvelse i Nord-Norge på en god måte.


Juryen vurderer nominasjoner ut ifra følgende kriterier:

  • På hvilken måte har kandidaten din synliggjort Nord-Norge eller nordnorsk kultur/prosjekter?
  • Hvor lenge har kandidaten jobbet målrettet med kommunikasjon som verktøy, og på hvilken måte?
  • Hva er nyskapende og inspirerende ved kommunikasjonsarbeidet eller resultatene som er oppnådd?

Forutsetninger for nominasjoner til kommunikasjonsprisen:

  • Kommunikasjonsprisen kan deles ut til organisasjoner, institusjoner, bedrifter eller enkeltpersoner med ståsted i Nord-Norge, som har bidratt til å synliggjøre kommunikasjonsfaget og dets utøvelse i Nord-Norge på en god måte.
  • Kandidaten skal bevisst ha brukt kommunikasjon som verktøy for å nå mål.
  • Kandidaten skal ha vist vei når det gjelder god kommunikasjon. I tillegg til å være modig, skal kandidaten være til inspirasjon for utøvere innen kommunikasjonsfaget.
  • Enhver kan foreslå kandidater til prisen.
  • Nominasjonsfrist: 23. januar 2023

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å utdelingen av prisen, samt fagdagen KomNord. Arrangementet er åpent alle. Les mer om fagdagen her:

Siste saker

Har du lest disse?