Banner
Offentlig kommunikasjon

Hvem fortjener Nordnorsk Kommunikasjonspris 2022?

2022 har vært et innholdsrikt år, med store hendelser i hele verden som har påvirket nyhetsbildet her nord. Vi ser etter dem som har navigert seg gjennom en verden preget av støy og endringer, som på en åpen og klar måte har evnet å formidle sitt budskap til omverdenen, og skapt trygghet hos sine lyttere og lesere. Hvem har gjort den aller beste jobben med kommunikasjon nordpå i 2022?

Hvert år samles en jury i regi av Kommunikasjonsforeningen Nord-Norge for å gå gjennom nominasjoner til den nordnorske kommunikasjonsprisen. Kandidater fra hele Nord-Norge vurderes, hvor den som skiller seg mest ut som best i klassen, sitter igjen som vinner av Nordnorsk Kommunikasjonspris 2022.

Kommunikasjonsprisen skal deles ut 16. februar 2023 på Clarion Hotel «The Edge» i Tromsø. Prisutdelingen skjer i forbindelse med fagdagen Kom Nord. Les mer om KomNord 2023 her.

I desember er vi nå inne en periode hvor vi kartlegger kandidater til utmerkelsen, og søker per dags dato nominasjoner. Ønsker du å nominere noen? Klikk her.


Juryen vurderer nominasjoner ut ifra følgende kriterier:

  • På hvilken måte har kandidaten din synliggjort Nord-Norge eller nordnorsk kultur/prosjekter? (legg gjerne med lenker til medieomtale)
  • Hvor lenge har kandidaten jobbet målrettet med kommunikasjon som verktøy, og på hvilken måte?
  • Hva er nyskapende og inspirerende ved kommunikasjonsarbeidet eller resultatene som er oppnådd?

Forutsetninger for nominasjoner til kommunikasjonsprisen:

  • Kommunikasjonsprisen kan deles ut til organisasjoner, institusjoner, bedrifter eller enkeltpersoner med ståsted i Nord-Norge, som har bidratt til å synliggjøre kommunikasjonsfaget og dets utøvelse i Nord-Norge på en god måte.
  • Kandidaten skal bevisst ha brukt kommunikasjon som verktøy for å nå mål.
  • Kandidaten skal ha vist vei når det gjelder god kommunikasjon. I tillegg til å være modig, skal kandidaten være til inspirasjon for utøvere innen kommunikasjonsfaget.
  • Enhver kan foreslå kandidater til prisen.
  • Nominasjonsfrist: 23. januar 2023

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å utdelingen av prisen, samt fagdagen KomNord. Arrangementet er åpent alle. Les mer om fagdagen og meld deg på her.