Banner
Samfunnsansvar og etikk

Kvinner tjener fortsatt minst

Den nye lønnskalkulatoren for kommunikatører er klar. Kvinner tjener fortsatt dårligere enn menn.

Kommunikasjonsforeningens årlige lønnsundersøkelse kartlegger lønnen blant foreningens rundt 4000 medlemmer. Årets tall viser at gjennomsnittslønnen, uavhengig av stillingsgrupper, økte med 2,9 prosent i 2022. Det er litt lavere enn den generelle lønnsveksten i samfunnet, som i følge tall fra SSB ligger på 4,6 prosent. 

I dag er det ingen grunn til at kvinner skal tjene mindre enn menn, når de ellers er likt kvalifisert for jobben. Det er gammeldags.
Anne-Lise Mørch von der Fehr

Burde ikke være forskjeller

Kommunikasjonsforeningens lønnsundersøkelse viser at det fortsatt er forskjeller på lønnsveksten blant kvinner og menn. Kvinnelige kommunikatører tjener 2,2% mindre enn mannlige. 

- I dag er det ingen grunn til at kvinner skal tjene mindre enn menn, når de ellers er likt kvalifisert for jobben. Det er gammeldags, sier daglig leder i Kommunikasjonsforeningen Anne-Lise Mørch von der Fehr. 

Hun tror det er flere årsaker til hvorfor kvinner fortsatt tjener dårligere enn menn blant kommunikatører.

- Det kan skyldes at kvinner er dårligere til å forhandle lønn til seg selv, at de har lavere ansiennitet eller lignende. Det kan også skyldes at det er færre menn som jobber med kommunikasjon, og at de derfor har en bedre forhandlingsposisjon når de ansettes, altså at arbeidsgiver er villig til å betale mer for en mann, fordi de er vanskeligere å få tak i.

Forskjellene vil ikke gå over av seg selv

Anne-Lise Mørch von der Fehr mener det er spesielt to ting som må til for å få til likelønn: 

- For at vi skal klare å fjerne lønnsgapet mellom kvinner og menn i bransjen kreves det målrettet arbeid både hos arbeidsgiver og i fagforeningene hvor våre medlemmer er organisert.

Medierelasjoner
Vi har en jobb å gjøre
Les mer

Anne-Lise mener at det er viktig å bruke lønnsstatistikken i lønnsforhandlinger: 

- Kommunikasjonsforeningen er ikke en fagforening, så vi forhandler ikke lønn på vegne av våre medlemmer. Vi lager lønnsstatistikken hvert år, som medlemmene kan bruke i sine lønnssamtaler. Vi tilbyr også faglig utvikling, slik at medlemmene får utviklet sin kompetanse og dermed forblir attraktiv arbeidskraft. Det bør også ha effekt på lønnen deres.

Kvinnelige kommunikatører har høyere utdanning

Lønnsundersøkelsen viser også at kvinner som jobber med kommunikasjon har høyere utdanning enn menn. 47 prosent av kvinnene som svarte på undersøkelsen har mastergrad, sammenlignet med menn hvor 38 prosent har master. 

- Kanskje slår ansiennitet kraftigere ut på lønnstatistikken enn utdanning. Utover det understreker dette bare det jeg allerede har sagt, at det ikke burde være forskjell på hva kvinner og menn tjener, sier Anne-Lise. 

For at vi skal klare å fjerne lønnsgapet mellom kvinner og menn i bransjen kreves det målrettet arbeid både hos arbeidsgiver og i fagforeningene hvor våre medlemmer er organisert.
Anne-Lise Mørch von der Fehr

Høyest lønnsvekst for kommunikasjonsrådgivere

Kommunikasjonsrådgiverne hadde i fjor høyest lønnsvekst i foreningens undersøkelse. Gjennomsnittslønnen for en kommunikasjonsrådgiver økte med 4,3 prosent. Kommunikasjonsdirektører og kommunikasjonssjefer uten personalansvar, økte med 3 prosent, mens kommunikasjonssjef med personalansvar økte med 3,3 prosent, og senior kommunikasjonsrådgiver med 3,1 prosent. 

Det betyr at snittlønnen for en kommunikasjonsrådgiver blant foreningens medlemmer nå er 654.625 kr, senior kommunikasjonsrådgiveren tjener i snitt 740.199 kr, kommunikasjonssjefen med personalansvar 931.089 kr, kommunikasjonssjef uten personalansvar 837.176 kr og kommunikasjonsdirektøren 1 226 792. kr. Dette er de fem største stillingskategoriene i undersøkelsen.

Lurer du på hva andre i din stillingsgruppe tjener?

Sjekk ut årets kalkulator!

Om undersøkelsen

Bakgrunnen for vår lønnsstatistikk er en undersøkelse som sendes våre medlemmer. Totalt 1569 har besvart undersøkelsen, som ble gjennomført i desember og januar 2023.

Respondentene er bedt om å oppgi sin brutto årslønn. Bonusavtaler eller overtidstillegg kommer i tillegg. Alle tall er gjennomsnittstall for de gitte klassene/gruppene.

Undersøkelsen sendes ut av Kommunikasjonsforeningen via programmet Survey-Xact.no.
Spørsmål til lønnsstatistikken? Kontakt sekretariatet.


Siste saker

Har du lest disse?