Banner
Medierelasjoner

Åpent for påmelding til World PR Forum

Kommunikasjonsforeningen arrangerer i 2018 den internasjonale konferansen World Public Relations Forum. Det er første gang Norge er vertsland for den tre dager lange konferansen. World PR Forum arrangeres i stedet for Høstseminaret og Kommunikasjonsdagen til neste år.

Sannhet, profitt og intelligens

– De tre undertemaene sannhet, profitt og intelligens skal være førende for hele konferansen. Vi mener temaene er aktuelle og fremtidsrettede, samtidig som de går til kjernen av kommunikasjonsfaget, sier Nils Petter Strømmen, som er leder for programkomiteen.

På konferansen skal foredrag og ny forskning gi et innblikk i hvordan Trump og Brexit har endret den politiske retorikken, hva vi stoler på og hvorfor. Det skal drøftes om det faktisk er en sammenheng mellom omdømme og lønnsomhet. Og hva med samfunnsansvar og bærekraft? Dessuten: Hva er det med menneskelig intelligens som gjør at vi aldri kan erstattes av roboter, eller kan vi det?

De tre utfordrer foredragsholdere og deltagere til å se på kommunikasjonsfaget og kommunikatørenes rolle i et større perspektiv, mener Strømmen:

– Hvordan påvirker vi omgivelsene – både globalt, nasjonalt og på arbeidsplassen? Temaene åpner også for å vise de nyeste og mest effektive verktøyene innenfor faget vårt.

Egen forskingsdel – Research and Practice Colloquium

Konferansen går over tre dager, og den første av de tre brukes til forskningsformidling.

Utvalgte akademikere vil holde foredrag basert på artikler om sin forskning.

– Disse er utvalgt gjennom såkalt fagfellebedømming. Altså en jury av akademikere som vurderer om arbeidene holder høyt nok faglig nivå til å presenteres, forteller Øyvind Ihlen, leder av Research and Practice Colloquium-komiteen for World PR Forum 2018.

Public Relations Review er valgt som partnerpublikasjon, og de beste artiklene vil presenteres der etter konferansen.

– Denne delen av konferansen fokuserer blant annet på hvordan strategisk kommunikasjon påvirker «samfunnslimet». Det vil si hvordan strategisk kommunikasjon fremmer eller svekker tillit. Diskusjonen om det postfaktuelle samfunnet kommer inn med full tyngde her, sier Ihlen.

World PR Forum

Tre scener

De to andre dagene vil både norske og internasjonale foredragsholdere ta over tre scener på Det Norske Teatret. Det vil være flere parallelle løp, og deltakerne kan selv velge hvilke foredrag de vil få med seg.

Medlemspris for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen

Som medlem av Kommunikasjonsforeningen får du medlemspris på konferansen. Melder du deg på før 31. oktober sikrer du deg den beste prisen. Du kan velge om du vil være med på alle tre dagene, eller bare de siste to dagene.

3 dagers konferanse
22. april: Research and Practice Colloquium
23.-24. april: 2 dager Business program
Prisene gjelder for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen (GA member)

 • Åpningstilbud, t.o.m. 31. oktober: kr. 6900 eks.mva (kr. 8625 inkl. mva) 
 • Early bird-pris, t.o.m. 15. januar: kr. 7500 eks. mva (kr. 9375 inkl. mva) 
 • Full pris: kr. 8500 eks. mva. (kr. 10625 inkl. mva)

2 dagers konferanse
23.-24. april: 2 dager Business program
Prisene gjelder for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen (GA member)

 • Åpningstilbud, t.o.m. 31. oktober: 5900 eks. mva. (kr. 7375 inkl. mva) 
 • Early bird-pris, t.o.m. 15. januar: 6500 eks. mva. (kr. 8125 inkl. mva) 
 • Full pris: 7500 eks.mva. (kr. 9375 inkl. mva) 

Her kan du lese mer om konferansen og melde deg på 

Fakta om konferansen

 • Arrangeres på Det Norske Teatret, 22.–24. april 2018
 • Kommunikasjonsforeningens medlemmer får medlemspris
 • Arrangeres hvert annet år av en av medlemsorganisasjonene i Global Alliance for Public Relations and Communication Management
  Arrangeres for 10. gang i 2018, av Kommunikasjonsforeningen

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?