Banner
KI og digital kommunikasjon

Høydepunktene fra Høstseminaret

De nye spillereglene, de sentrale rådene og de gode eksemplene – her er 14 faglige høydepunkt fra Høstseminaret 2017.

Roboten Pepper innledet Høstseminaret med en hyllest til algoritmene. Må kommunikatøren ha den samme hengivenheten til teknologi for å overleve?

440 kommunikatører møttes forrige uke i Trondheim da Kommunikasjonsforeningens lokallag i Trøndelag var vertskap for Høstseminaret 2017. Gjennom mer enn 25 innlegg, workshops og bedriftsbesøk lærte de om hvordan teknologiske endringer redefinerer kommunikasjonsfeltet. Her er 14 faglige høydepunkt:

De nye spillereglene

1. Algoritmene endrer verden i en hastighet vi aldri før har sett   

Fremtiden kommer mot oss i rekordfart. Algoritmene påvirker alt fra selve bedriftsmodellen til markedsposisjoner og ledelse. Derfor har ikke norsk næringsliv råd til å delegere teknologikompetanse til milleniumsgenerasjonen, sa Silvija Seres, president i Polyteknisk Forening. Seres snakket om digitaliseringens eksponentielle utvikling, og kom med klare oppfordringer: Automatisering, kunstig intelligens og stordata er blant de 12 ”Gutenberg-øyeblikkene” vi ser i dag, og som enhver kommunikatør bør ha en grunnleggende forståelse av.

2. Stordata tar kommunikasjon fra intuisjon til dokumentasjon

Ved hjelp av analyser av de mengdene av informasjon som deles på internett og i sosiale medier hver dag, kan vi måle stemningen i befolkningen og forutse utfallet av kampanjer, bedriftsmodeller og stortingsvalg. Det fortalte Claus Sonberg, partner i Zynk, og Peter Majanen, en av grunnleggerne av kommunikasjons- og trendanalysebyrået Quattroporte. Mestring av stordataanalyser kan gi kommunikasjonsavdelingen økt innflytelse og økte budsjetter.

3. Nye medieplattformer endrer politisk kommunikasjon

Toril Aalberg fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU forklarte hvordan nye medieplattformer endrer politisk kommunikasjon. Når borgere kan være selektive i hvilken informasjon de eksponeres for, utfordres demokratiet. Blant annet kan algoritmer og brukerstyrt innhold skape ekkokammer.

_MG_1473 foto Matias Hagen
Ida Furnes Breivik og Harriet j. Wright fra IBM Watson. Foto: Matias Hagen.

4. Kunstig intelligens fusjonerer teknologi og mennesker

Harriet J. Wright og Ida Furnes Breivik (bildet over) presenterte IBM Watson, et kognitivt datasystem bygd opp av blant annet kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritmer. Den forstår, lærer og vurderer ut fra store mengder data. Breivik og Wright snakket om data som den nye oljen og fortalte hvordan kunstig intelligens setter kommunikatøren i stand til å ta bedre og raskere avgjørelser. 

5. Teknologien frigjør tid til de viktige oppgavene

Adresseavisens Ingeborg Volan, Ruben Søgaard fra Finn og Eirik Norman Hansen fra design- og innovasjonsbyrået Itch, diskuterte innsamling av brukerdata, robotjournalistikk og innholdsmarkedsføring. – Teknologien er god på det vi synes er kjedelig. Da får vi bedre tid til det vi er gode på, sa Volan. Algoritmenes inntog i redaksjonene trenger ikke være oppskriften på tapte arbeidsplasser og skadelige ekkokammer. Ved effektiv og etisk bruk av brukerdata kan digitalisering være et gode for både redaksjoner og kommunikasjonsfolk, mente de tre. 

De sentrale rådene

6. Bygg tillitsfulle, digitale relasjoner

Teknologiskiftet er her – og vil endre kommunikatørens arbeidshverdag. Ingvild Moen og Olav Mellingsæter fra Resonate delte råd om hvordan virksomheter kan forstå algoritmene, og skjønne hva som må gjøres for at kundene vil spille på lag med merkevaren din. Tre faktorer må være på plass før kunden synes det er innafor at vi samler inn og deler brukerdata: Sett kunden i sentrum, opparbeid et tillitsforhold, og skap en digital relasjon. 

7. Sett deg inn i brukerens ståsted

Det som er en logisk oppbygging av informasjon fra organisasjonens side, er ikke nødvendigvis det som utgjør god kommunikasjon for brukeren. Christin Nyland, leder av nasjonalt redaksjonsråd for felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten, og Fredrik Lorentzen, spesialrådgiver i Haukeland universitetssykehus, delte erfaringer fra arbeidet med en felles nettløsning. Nyland og Lorentzen gav råd om hvordan brukernes tjenestereise og behov kan bli utgangspunktet for kommunikasjonen.

8. Bygg en nettside som passer for alle  

Eksisterende IKT-løsninger fra både offentlig og privat sektor skal følge kravene om universell utforming innen 1. januar 2021. Da må virksomheter ta på alvor at ulike brukere har ulike forutsetninger for å forstå innhold. Malin Rygg fra Difi forklarte hvorfor og hvordan vi kan lage nettsider som absolutt alle kan forstå. Med god kode, bra design og tilgjengelig innhold, vil alle brukere bli inkludert. Responsivt design, kontraster og teksting av videoer er helt nødvendig for noen brukere, men gjør innholdet bedre for alle. 

9. Ta personvern på alvor

Datatilsynets Bjørn Erik Thon snakket om etikken rundt personifisering av markedsføring, medier og politikk. Personvernforordningen som trer i kraft i mai 2018 stiller krav om at virksomheter kommuniserer hva innsamlet data brukes til på en lettfattelig og tilgjengelig måte. Hensikten er at borgere skal gjenvinne noe av kontrollen over sine digitale fotspor. 

10. Ikke undervurder god historiefortelling

For å få gjennomslag for et godt produkt og en god teknologi er det viktig med en god historieforteller. Det hjelper ikke hvor god teknologien er med mindre vi presenterer den riktig. Lasse Berre er en av utviklerne bak Pai – Personal Activity Intelligence – en applikasjon og et armbånd som skal hjelpe brukerne å få bedre helse gjennom økt aktivitet. Berres motto er “Content is King, Quality is God, Presentation is Everything”.

Høstseminaret 2017 foto Mathias Hagen
Adresseavisens Ingeborg Volan, Ruben Søgaard fra Finn, Eirik Norman Hansen fra design- og innovasjonsbyrået Itch og konferansier Thor Richard Isaksen. Foto: Matias Hagen.

De gode eksemplene

11. Digital internkommunikasjon

Bruk av nye teknologiske plattformer kan bedre virksomhetens kultur, arbeidsflyt og beslutningsgrunnlag. Elin Vigrestad, direktør for internkommunikasjon i DNB, fortalte om hvordan Workplace by Facebook har blitt et kraftfullt kommunikasjonsverktøy og en kulturdriver i DNB. Mobile, effektive og inkluderende verktøy for internkommunikasjon er viktig i tider hvor organisasjonen endrer seg raskt, mente Vigrestad. 

12. Fra forskningsbasert idé til internasjonal suksess  

I et konkurranseutsatt marked er det viktig å være innovativ og nyskapende. Anders Aune forklarte hvordan quiz-applikasjonen Kahoot har klart å få en sterk markedsposisjon ved hjelp av en bevisst strategi rundt merkevarebygging og historiefortelling. En viktig lærdom er å prøve seg fram og ikke gi opp selv om de første forsøkene ikke er vellykkede.

13. Kriser kan være positive

Det som skulle være en rolig dag på jobb i høstferien 2014 ble et døgn i stormens øye. Hege Tunstad, seniorkommunikasjonsrådgiver ved NTNU, var ikke forberedt på at May-Britt og Edvard Moser skulle vinne nobelprisen i medisin. Tunstad delte erfaringer fra det “fantastiske kaoset” i kulissene da verdenspressen stod på døra. 

14. Riktig holdning til teknologi kan redde liv   

Fra selvgående, jetdrevne livbøyer til droner med varmesøkende kamera: en proaktiv og nysgjerrig innstilling til ny, avansert teknologi kan redde liv. Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, forklarte hvordan innovasjon forbedrer beredskapsorganisasjonen. Teknologien kan også frigjøre tid til å sette medmenneskelighet, trygghet og kommunikasjon i sentrum.   

_MG_1061 foto Matias Hagen
Salen på Høstseminaret 2017. Foto: Mathias Hagen.

Videoer av foredrag finner du her.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?