Banner
Offentlig kommunikasjon

Helseforskere vinner nordnorsk kommunikasjonspris 2017

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, er vinner av Nordnorsk kommunikasjonspris i 2017. Prisen ble delt ut under fagdagen #komnord2017 som ble arrangert i Bodø 22. november.

Det helsevitenskapelige fakultetet på UiT får prisen for kurs i forskningsformidling for Ph.D-studenter. UiT var den første utdannings- og forskningsinstitusjonen i Norge som gjennomførte obligatoriske kurs i forskningskommunikasjon for sine Ph.D. studenter og ansatte. UiTs fokus på god forskningskommunikasjon setter nå spor etter seg nasjonalt.

Kommunikasjonsrådgiver Anika Mackenroth tok imot prisen på vegne av fakultetet.

- Utrolig gøy å vinne kommunikasjonsprisen, Anika Mackenroth, Kommmunikasjonsrådgiver UiT Norges arktiske universitet

Fra juryens begrunnelse

helseforsk foto PER-INGE JOHNSEN
Torbjørn Øygard Skodvin og Morten Svendsen Næss, som fikk første og andre plass i den nasjonale finalen av årets Forsker Grand Prix, og som har deltatt på kurset i forskningsformidling. Foto: Thor Nielsen.

Kandidaten har fremmet et suksessfullt prosjekt og bidrar til verdiskaping i nord.

Kandidaten definerer kommunikasjonsfaget som en viktig komponent for å oppfylle samfunnsoppdraget, og for oppnå et definert mål om å utjevne skjevheten i riksmedia som tradisjonelt holder seg til fageksperter i sør- og slik sette nordnorsk kompetanse på kartet.

Å mestre kommunikasjonen er vurdert som en så viktig kompetanse, at kurset er gjort obligatorisk i organisasjonen. Studenter og ansatte trenes på å bruke ulike kommunikasjonsflater. Fakultetet måler effekten av kommunikasjonstiltakene og kan vise til en kulturendring i tydelig positiv retning. Formidlingsglede settes høyt på dagsorden. Resultatet er entusiastisk historiefortelling og at flere har fått selvtillit til å løfte frem gode og relevante faglige budskap.

Om Nordnorsk kommunikasjonspris

Prisen eies og deles ut av Kommunikasjonsforeningen lokallag Nord-Norge.

Prisen skal gå til en organisasjon, institusjon, bedrift eller enkeltperson i Nord-Norge som har bidratt til å synliggjøre og fremme Nord-Norge, nordnorsk kultur, kompetanse og suksessfulle prosjekter i nord. Kandidaten skal ha vist vei når det gjelder god kommunikasjon, være modig og inspirere andre. Enhver kan nominere kandidater til prisen.

Det var totalt 13 kandidater til prisen og stor bredde blant de nominerte.

Agenda Nord-Norge og NOSO var de to andre finalistene til Nordnorsk kommunikasjonspris 2017.

Juryens arbeid har i 2017 vært ledet av Heidi Tangstad.

Prisen i år var malerier malt av Bodø-kunstner Helge Grønmo.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?