Banner
Strategisk kommunikasjon

Guide til Arendalsuka for kommunikatører

Skal du til Arendalsuka? Vi har laget en oversikt over de mest relevante arrangementene for deg som jobber med kommunikasjon. Blant temaene er mediehåndtering, digitalisering, personvern, lobbyvirksomhet - og selvfølgelig i et valgår: politisk påvirkning.

Kommunikasjonsforening inviterer tirsdag i Arendalsuka 2019 til arrangementet Hvilken kommunikasjonsstrategi vinner valget?

Dette blir en paneldebatt med kommunikasjonssjefene i flere av de politiske partiene. Temaet er hvem som kommer til å vinne kampen om ordene, og hvilke strategiske vurderinger som ligger bak partienes kommunikasjon i valgkampen.

Arrangementet er tirsdag 13. august klokken 18.00, i Arendal gamle rådhus. Det er åpent og gratis for alle.

Som kommunikatør på Arendalsuka er det også en rekke andre arrangementer du bør få med deg. Her har vi samlet de mest aktuelle for deg som jobber med kommunikasjon, inndelt etter tema:

MEDIERELASJONER

Mandag 14.00: Hvordan lykkes med media 
Hvordan kan du komme på i media med akkurat din sak? Hvordan setter du dagsorden? Og hva ønsker journalistene seg av organisasjoner og andre som "vil på"? Møt blant andre Mina Gerhardsen, som har skrevet boka «Å lykkes med media».
Arrangør: Agenda rådgivning

POLITISK PÅVIRKNING

Mandag: 20.00: Debatt på TV – Spiller det noen rolle?
De TV-sendte valgdebattene skal informere og engasjere velgerne, men lykkes de med det? Retorikkforskere fra UiO, UiB, OsloMet og BI presenterer ny forskning på seernes reaksjoner på TV-debattene, på politikernes svarstrategier og journalistenes spørsmålsstrategier.
Arrangør: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, OsloMet, BI

Mandag 20.30: Slik vinner man debatten: Panelsamtale og visning av partilederdebatten med Klassekampen Få et innblikk bak kulissene: Hvordan forbereder politikere seg til debatt? Hvilket apparat har de rundt seg? Hvordan sørger de for å få fram sine saker?
Arrangør: Klassekampen

Tirsdag 14.00: Slik vant De grønne Europa. Hvordan vinner partier egentlig valg i 2019? Hvordan kan man vinne valg eller påvirke politiske beslutningsprosesser digitalt i tiden som kommer? Møt blant andre kampanjelederen for European Greens - partiet som ble vårens store vinner til Europaparlamentet.
Arrangør: Pressure AS

Tirsdag 18:00: Hvilken kommunikasjonsstrategi vinner valget?

Paneldebatt med kommunikasjonssjefene fra Høyre, Arbeiderpartiet, SV og FrP. Hvilke partier vinner kampen om ordene? Og hvilke strategiske vurderinger ligger bak?
Arrangør: Kommunikasjonsforenigen 

Onsdag 09.00: Sosiale medier og politisk påvirkning
Hvordan utnytter du sosiale medier mest mulig effektivt i den politiske strategien din? Hvordan kan du bruke budskap, målretting og algoritmer til din fordel? Her kan du plukke opp gode råd for å bli en digital myndighetskontakt.
Arrangør: Gambit H+K

Onsdag 13.30: Stemmer på sak, ikke på person: At politikere er mye i mediene betyr ikke at de får flere stemmer  
Ny norsk studie viser at medieeksponering er lite verdt og kan faktisk virke mot sin hensikt, om den ikke har et politisk eller verdimessig innhold.
Arrangør: Universitetet i Oslo/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Onsdag 17.30: Hvilke normer skal gjelde for partienes digitale valgkamp?
Hvor langt er partiene villig til å gå for å kapre velgere og hvem setter premissene for hvordan den digitale valgkampen føres? Innledningsvis vil Datatilsynet presentere funn fra en ny rapport om norske partiers bruk av mikromålretting i Norge.
Arrangør: Civita og Geelmuyden Kiese

MILJØ- OG BÆREKRAFTSKOMMUNIKASJON

Onsdag 13.30: Språkets makt: Har drivstoffdebatten blitt et Babels tårn?
Bil og drivstoff er et høyaktuelt tema, men debatten florerer med begreper som er tunge, upresise og forvirrende. Med blant andre retorikkprofessor Kjell Terje Ringda i panelet.
Arrangør: Drivkraft Norge

Onsdag 16.30: Hva blir de nye bærekraftsdebattene? 
Hvilke bærekraftstemaer vil vokse mest de nærmeste årene og hva er de underliggende holdningene og verdiene i befolkningen?
Arrangør: Zynk

ETIKK OG PERSONVERN

Tirsdag 15.00: Kroppspress i sosiale medier – hvordan beskytte barn og unge? 
Regjeringen arbeider med lovendringer mens bransjen lager etiske retningslinjer. Hvem sitt ansvar er det? 
Arrangør: Forbrukertilsynet, Medietilsynet, Barneombudet

Onsdag 17.30: Arendal Analytica: Hvordan målretter de politiske partiene politisk reklame?
Hvor langt er partiene her hjemme villig til å gå for å kapre velgere? Hvem er det som setter premissene for hvordan den digitale valgkampen føres i Norge? Og hvordan kan vi sikre velgernes tillit og personvern i møte med ny digital teknologi.
Arrangør: Civita, Datatilsynet   

Torsdag 17.30: Publisere bilder av egne barn på nett – er det lov? 
Når er det lov å dele bilder av andre mennesker? Når er barn gamle nok til selv å samtykke til publisering av bilder/film? Hva kan skje hvis du legger ut noe du ikke burde lagt ut? Foredrag av advokat Claude A. Lenth.
Arrangør: Juristforbundet

TEKNOLOGI OG DIGITALISERING

Mandag 13.00: Big data Bar: Hva sier stordata en måned før lokalvalget 2019?

Ved hjelp av data fra mer enn 40 millioner norske websider og nye maskinlæringsverktøy bygd på Googles BERT-algoritme, har Zynk og Enin analysert hvordan det står til i den politiske debatten i lokalvalgkampen.
Arrangør: ZYNK

Mandag 13.00: Informasjonssikkerhet for samfunn og virksomheter 
Todelt arrangement der man først diskuterer informasjonssikkerhet for barn og unge, og deretter digital etikk og personvern for virksomheter.
Arrangør: Sopra Steria

Mandag 15.00: Slik realiserer vi det digitale potensialet – fra buzzword til business impact
Diskusjon om hvordan norske selskaper, politikere og organisasjoner skal gå frem for å unngå at digitalisering blir et buzzword, men snarere et verdifullt virkemiddel til å oppnå større effektivitet og lønnsomhet for både selskaper og samfunnet.
Arrangør: Triton Partners, Boston Consulting Group

Tirsdag 09.00: Fremtidens konkurransekraft: Tillit og teknologi 
Hvilke konkurransefortrinn har vi i Norden ved høy tillit og høy digitalisering – og hvordan skal vi utnytte disse? Medvirkende er bl. a. den ettertraktede foredragsholderen Kjell Nordström.
Arrangør: DNB Bank ASA

Tirsdag 10.00: Digital etikk og kunstig intelligens – Ja takk, begge deler? 
Hvor nøytral er teknologien – egentlig? En kort, enkel fremstilling av muligheter og feller ved bruk av teknologi, med spennende eksempler.
Arrangør: Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Tirsdag 15.00: Kan digitalisering og kommunesammenslåing true demokratiet?
Bidrar digitalisering i Kommune-Norge til demokratiet vårt eller forsterker det utenforskap, mistillit og avmaktsfølelse? Debatt hvor digitaliseringsminister Nicolai Astrup, møter ungdom, akademia og representanter for kommunene.
Arrangør: KPMG AS

Tirsdag 15.30: Digital tillit – vår tids største utfordring?
For å skape personlig tilpassede tjenester og smidige digitale brukeropplevelser som vi forbrukere krever, er selskaper og organisasjoner avhengige av å hente inn personopplysninger. Er vi villige til å dele data i bytte mot bedre tjenester?
Arrangør: Accenture

Onsdag 10.00: Stordataskolen og lansering av Zentiment
Data og kunstig intelligens åpner nye muligheter og transformerer måten vi kommer til å jobbe på i fremtiden. Hvordan går man frem for å bygge en fremtidsrettet og datadreven organisasjon? Hvilke muligheter ligger i stordata, maskinlæring og kunstig intelligens for kommunikasjonsavdelinger og andre stabsfunksjoner?
Arrangør: Zynk

Onsdag 15.00: Verdien av data
Hvordan sikrer vi at verdien av offentlige data tilfaller samfunnet? Fem dataaktører fra fem sektorer samles under Arendalsuka for å peke ut en kurs.
Arrangør: Schibsted Media Group, Norges forskningsråd, Folkehelseinstituttet og Skatteetaten

OFFENTLIG DEBATT

Mandag 13.00: Kan netthets reguleres ved lov?
Netthets og hatefulle ytringer er en trusselen mot ytringsfriheten. De politiske partiene  er enige om at dette er en utfordring, og det blir stadig tydeligere at nettet ikke kan forbli en lovløs arena. Men er det en god måte å bekjempe netthets på? 
Arrangør: Amnesty International Norge

Tirsdag 13.00: Netthets, trusler og hat – hvordan påvirker dagens debattklima samfunnsdebatten? 
Samfunnsdebatten strupes gjennom grove personangrep og polarisering. Særlig kvinner rammes av seksualiserte trusler og hets. Hvem har ansvar for å snu utviklingen? 

Arrangør: Norske Kvinners Sanitetsforening

Tirsdag 13.30: Hvem forer oss med frykt – og hvorfor? 
Er nordmenn for naive? Har vi god digital beredskap? Hvilke virkemidler har norske myndigheter og andre aktører til å motvirke desinformasjon og «fake news»? Leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus, deltar i panelet.
Arrangør: Handelshøyskolen BI

Tirsdag 16.30: Svake fakta og sterke følelser – vil populistene høre på ekspertene? 
Hva skjer når politikken domineres stadig mer av folkelige strømninger? Er det egentlig rom for fagekspertene i den offentlige debatten? Per Olaf Lundteigen (Sp), Kristin Clemet (Civita) og Kari Sollien (Akademikerne) møtes til debatt.
Arrangør: Akademikerne

Tirsdag 16.30: Falske nyheter – hvorfor lar vi oss lure?
Hvordan skal vi bli flinkere til å avsløre falske nyheter? Hvor aktive er fremmede makter? Og - hvor farlig er det for oss, hvis vi lar oss lure av uriktig og misvisende informasjon?
Arrangør: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Tirsdag 17:00: Svingdør i full sving: Klassekampen inviterer til lobbydebatt
Hvilken funksjon har lobbyismen i dagens politiske landskap? På hvilken måte kan PR og lobby være positivt? Og negativt? Kan de tette båndene mellom politikk og lobby potensielt utgjøre et demokratisk problem?
Arrangør: Klassekampen

Tirsdag 18.00: Bør ytringsfriheten begrenses fordi noen føler seg krenket?Debatt om ytringsfrihetens begrensninger. 
Arrangør: Ytringsfrihetsforbundet

Onsdag 12.00: Digital ytringsfrihet og teknologinæringens ansvar
Samtale om hvordan vi løser paradokset med internett som den største muligjører av ytringer nå også er blitt en trussel mot nettopp ytringsfrihet?
Arrangør: IKT-Norge og Oslo Freedom Forum

Onsdag 14.00: Jorda er flat! Konspirasjonsteorier eller fakta til folket? 
Konspirasjonsteorier, desinformasjon og alternative fakta har inntatt hverdagen og spres i sosiale medier. Hvordan oppstår de, hva gjør de med oss og hvordan kan de påvirker samfunnet vårt i dag? Hvem kan motvirke fenomenet og hvordan?Arrangør: Norsk Bibliotekforening, NBF Agder, Arendal bibliotek

 

Fakta: Arendalsuka

  • Arendalsukas råd ledes av ordfører i Arendal kommune, Robert C. Nordli.
  • Hovedprogramkomiteens leder er Øystein Djupedal.
  • Arrangeres hvert år i uke 33.
  • Første gang arrangert i 2012.

Siste saker

Har du lest disse?