Banner
Måling og evaluering

Fortsatt ikke likelønn i kommunikasjonsbransjen

Kommunikatører fikk i 2018 en litt lavere lønnsvekst enn det var i samfunnet generelt. Og det er fremdeles forskjell på hva kvinner og menn får betalt for å gjøre samme kommunikasjonsjobb – men gapet minskes.

Kommunikasjonsforeningens årlige lønnsundersøkelse kartlegger lønnen til foreningens rundt 4000 medlemmer. Årets tall viser at gjennomsnittslønnen uavhengig av stillingsgrupper i 2018 økte med 2,5 prosent fra året før. Det er litt lavere enn den generelle lønnsveksten i samfunnet. Tall fra SSB viser at den gjennomsnittlige lønnsveksten var på 2,8 prosent (målt fra 4. kvartal 2017, til 4. kvartal 2018).

Direktørene opplevde mindre vekst enn sine kommunikasjonsansatte i 2018

Lavest lønnsvekst for direktørene

Kommunikasjonsforeningens lønnsundersøkelse viser også at det er store forskjeller på lønnsveksten i de ulike stillingsgruppene. Direktørene opplevde mindre vekst enn sine kommunikasjonsansatte i 2018. For mens gjennomsnittslønnen for en senior kommunikasjonsrådgiver økte med tre prosent, og snittlønnen til en kommunikasjonsrådgiver økte med 2,7 prosent, økte gjennomsnittslønnen for kommunikasjonsdirektører bare med 1,2 prosent. Kommunikasjonssjefene hadde en lønnsøkning på 2,6 prosent.

Det betyr at snittlønnen for en kommunikasjonsrådgiver nå er 591 000 kr, senior kommunikasjonsrådgiveren tjener i snitt 668 200 kr, kommunikasjonssjefen 791 800 kr, og kommunikasjonsdirektøren 1,1 mill. kr. Dette er de fire største stillingskategoriene i undersøkelsen og utgjør omlag tre av fire respondenter.   

Det er positivt å se at lønnsgapet mellom kvinner og menn i kommunikasjonsstillinger blir mindre.
Therese Manus

Størst vekst blant mannlige kommunikasjonsrådgivere

Årets lønnsstatistikk viser at våre kvinnelige medlemmer fortsetter å minske lønnsgapet til mennene. I 2018 hadde kvinnene en lønnsøkning på 3,5 prosent mot mennenes 1,5 prosent. Det betyr at i 2018 tjente kvinnelige kommunikatører 91 prosent av den mannlige gjennomsnittslønnen, mot 89 prosent i 2017, og 85 prosent i 2016. 

– Det er positivt å se at lønnsgapet mellom kvinner og menn i kommunikasjonsstillinger blir mindre. Det kan tyde på en sterkere bevissthet om at det skal være lik lønn for likt arbeid. Om få år er det forhåpentligvis ingen forskjell å snakke om, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Samfunnsansvar og etikk
Langt fra likelønn i kommunikasjonsbransjen
Les mer

Blant de fire største stillingskategoriene; kommunikasjonsrådgiver, senior kommunikasjonsrådgiver, kommunikasjonssjef og kommunikasjonsdirektør, har kvinnene hatt størst lønnsvekst i alle utenom én stillingsgruppe. De mannlige kommunikasjonsrådgiverne har hatt den største veksten, og lønnsforskjellene går i denne gruppen «feil vei»: Mannlige kommunikasjonsrådgivere hadde en lønnsvekst på hele 4,8 prosent mot kvinnenes 1,8 prosent. Det betyr at kvinnelige kommunikasjonsrådgivere i 2018 tjente 95 prosent av en manns lønn, mot 98 prosent i 2017.

I de tre andre lønnskategoriene er det kvinnene som øker mest. Blant senior kommunikasjonsrådgiverne hadde kvinnene en lønnsvekst på 3,6 prosent, mot mennenes 1,9. De kvinnelige kommunikasjonssjefene økte med 3,2 prosent, mot mennenes 2,5 og de kvinnelige kommunikasjonsdirektørene 3 prosent, mot mennenes 1,4.

Totalt er det senior kommunikasjonsrådgivere som har hatt den største veksten. De hadde en lønnsøkning på 3 prosent fra 2017. Og det er også i denne gruppen lønnsforskjellene er minst. Kvinnene tjente 99 prosent av en mannslønn i 2018, mot 97 prosent i 2017.

 

Se hva de andre tjener!

Er du nysgjerrig på hva andre i din stillingsgruppe tjener? Med vår lønnskalkulator kan du beregne gjennomsnittslønn for din sektor, aldersgruppe eller stillingstype.

Alle medlemmer av Kommunikasjonsforeningen har tilgang til lønnskalkulatoren, som lages på bakgrunn av statistikken.

Kommunikasjonsforeningens lønnskalkulator er et mye brukt verktøy for medlemmene våre. Siden kommunikatører jobber i alle bransjer og sektorer, finnes ingen felles tariff for kommunikasjonsstillinger. Å se hvordan man ligger lønnsmessig sammenlignet med andre i tilsvarende stillingsgruppe kan derfor være nyttig.

Prøv lønnskalkulatoren her.

Fakta om lønnsundersøkelsen

  • Kommunikasjonsforeningens lønnsundersøkelse ble sendt ut til alle medlemmer i arbeid.
  • Undersøkelsen ble gjennomført desember 2018 - januar 2019.  
  • Det kom inn 1407 svar. Respondentene gjenspeiler foreningens medlemsmasse.