Banner
Sosiale medier

- Det offentlige ordskiftet trenger kunnskapsrike stemmer

En ny veileder for hvordan ansatte i forvaltningen skal bruke sosiale medier, oppfordrer dem til å ytre seg offentlig. Så lenge de gir tydelig uttrykk for hvem de er når de ytrer seg.

- Det er viktig at den offentlige samtalen blir mer opplyst, og da må vi ta ansvar ved å legge til rette for at ansatte ytrer seg. Spesialister bør være bærere av meningsytringer, ikke bare fakta, sier Hege Turnes, kommunikasjonsdirektør i NAV.

Hun var en av paneldeltagerne på frokostmøtet «Sosiale medier i offentlig forvaltning: Å balansere lojalitetsplikt og ytringsfrihet» i regi av Difi 27. august. 

- Det er langt videre grenser for hva man kan si, enn det mange handler etter. Det er lov å ytre seg kritisk, fortalte en av de andre paneldeltagerne, Jon Wessel-Aas, advokat i Bing Hodneland.

Hvordan offentlig ansatte skal forholde seg til privat bruk av sosiale medier, er ett av flere temaer som tas opp i den nye, digitale veilederen fra Difi som ble presentert på frokostmøtet. 

Spesialister bør være bærere av meningsytringer, ikke bare fakta.
Hege Turnes, kommunikasjonsdirektør, NAV

Viktige retningslinjer

«Veiledning i sosiale medier for offentlig forvaltning» gir offentlig ansatte en innføring i hvordan de bør bruke og forholde seg til sosiale medier. Den tar blant annet opp universell utforming, hvordan man skal forholde seg til privat bruk av sosiale medier - og grensegangen mellom politikk og forvaltning. Veiledningen er forankret i statens kommunikasjonspolitikk og har utspring i ønsket om å klargjøre grensegangen mellom politikk og forvaltning.

Den er en oppfølging av tidligere veiledere, og finnes nå kun digitalt. Tanken er at den dermed kan være dynamisk og vil endres fortløpende på bakgrunn av innspill som kommer inn.

Fire paneldeltakere
Therese Manus (t.v.) ledet panelsamtalen om ytringsfrihet versus lojalitetsplikt. Deltagerne var Steinar Skagemo fra Brønnøysundregistrene, Hege Turnes fra NAV og Jon Wessel-Aas fra Bing Hodneland.

Bidrag fra Kommunikasjonsforeningen

Både daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus og Hege Turnes, nestleder i sentralstyret, har sittet i den faglige styringsgruppen. Gruppen har vært sammensatt av fagpersoner med kompetanse på sosiale medier, kommunikasjon og forvaltningskunnskap, fra både offentlig og privat sektor.

Manus ledet også panelsamtalen på gårsdagens arrangement. Der deltok også Steinar Skagemo, seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene, som blant annet delte sine erfaringer om å delta på sosiale medier som fagperson.

Du finner veilederen for sosiale medier her,  og kan se panelsamtalen her.