Banner

Deler ut 30 000 kroner i masterstipend

30 000 kroner kan bli dine hvis du skriver masteroppgave om kommunikasjonsfaget. Kommunikasjonsforeningen deler snart ut sitt årlige stipend. Les her hvilke temaer som mest sannsynlig får støtte.

FAKTA
Factbox image

Kristian Øvrebø Rindheim ble tildelt masterstipendet i 2019.

Kommunikasjonsforeningen deler ut 30 0000 kroner årlig i masterstipend, for å oppmuntre masterstudenter til å skrive om temaer foreningen mener er viktig å belyse. Fristen for å søke for 2020 er 1. oktober 2019.

Støtter utvalgte temaer

Først og fremst gis det støtte til oppgaver om temaer som berører foreningens strategiske mål. Det vil si at det i år er oppgaver om følgende tema som er mest aktuelle å gi stipend til:

  • Åpenhet og demokrati
  • Verdien av kommunikasjonsarbeid
  • Kommunikatørens strategiske rolle i virksomheten
  • Effekt og måling av kommunikasjon
  • Lobbyisme og åpenhet om politisk påvirkning

Alle studenter på masternivå kan søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Utenlandske studiesteder blir godtatt dersom de er godkjent av Statens lånekasse for utdanning.

Les mer om stipendet og kriteriene her.

Nye funn om politiker-overganger

Mottager av masterstipendet for 2019 var Kristian Øvrebø Rindheim ved praktiske mediefag på Høgskulen i Volda. Han skriver masteroppgave om tidligere stortingspolitikere som går til PR-byråer og interesseorganisasjoner, og hvilke konsekvenser det kan ha for demokratiet.
 
- Motivasjonen til å søke stipendet var først og fremst å nå ut til Kommunikasjonsforeningens medlemmer og andre fagpersoner med oppgaven min. Og ikke minst; å kunne bidra med ny forskning på dette feltet, sier Rindheim, som skal levere sin oppgave i løpet av 2019.
 
Funnene fra masteroppgavene som får stipend fra Kommunikasjonsforeningen publiseres på kommunikasjon.no, dersom oppgaven får en god karakter og funnene anses som relevante for medlemmene.
 
- Stipendet var en bonus som gjorde det lettere for meg som er stasjonert i Volda å reise til Oslo for å gjøre intervjuer, tilføyer Rindheim.
 
Han har gjort en kvantitativ kartlegging av hvilke jobber stortingspolitikere har gått videre til (fra 2009 til i dag). Dette suppleres med kvalitative intervjuer med aktive stortingspolitikere, representanter fra de største kommunikasjonsbyråene, samt en politisk kommentator.

Siste saker

Har du lest disse?