Banner

12 tips til delegater på landsmøtet 2023

Vi har samlet 12 tips til deg som skal delta på landsmøtet til Kommunikasjonsforeningen:

 1. Les gjennom alle saksdokumentene og forslag til møtereglement, før møtet starter. 

 1. Du får utdelt delegatnummer når du registrerer deg ved ankomst. Dette bruker du når du ber om ordet og når du skal avgi stemme.  

 1. Finn plassen din i salen før dørene lukkes, og møtet er i gang. 

 1. Har du innlegg til en eller flere saker, melder du deg til ordstyrer når saken behandles. Du gjør det ved å vise delegatnummer.  

 1. Dere får plass på talerlisten i den rekkefølgen dere melder dere. 

 1. Forslag til endring i saker og vedtak leveres skriftlig til ordstyrer etter at du har presentert endringsforslaget fra talerstolen. 

 1. Skal du ut ett ærend under møtet, må du levere fra deg delegatnummeret ditt ved utgangen. 

 1. Du kan ikke være ute av møtet i mer enn 30 minutter. 

 1. Du kan ikke legge fram nye saker under landsmøtet – saker som behandles av landsmøtet skal være sendt inn minimum seks uker før møtedato. 

 1.  Du kan komme med kort replikk til andres innlegg – be om ordet ved å vise delegatnummeret ditt. 

 1.  Du stemmer ved å vise delegatnummeret ditt. 

 1.  Saker vedtas med simpelt flertall blant delegatene i møtet. 

Se agenda og saksdokumenter

Hva er landsmøtet?

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes innen utgangen av april hvert annet år. Her fastsettes mål og strategi for foreningens virke. Landsmøtet arrangeres 21. april 2023 på Sentralen i Oslo.

Siste saker

Har du lest disse?