Share
Bokanmeldelse

Kunnskapsresistens og alternative fakta

Forfatter: Åsa Wikforss Forlag: Gyldedal, 2023

Boken undersøker hvordan vi som individer og samfunn kan ruste oss mot det usanne og det ubegrunnede. Hvilke mekanismer ligger bak faktaresistens, og hvordan vi kan motvirke det?