Share
Bokanmeldelse

Visuell kommunikasjon

Forfatter: Joar Skrede Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2021

Farger, typografi, komposisjoner, bilder og tredimensjonale objekter er meningsbærende størrelser. I boken presenteres en sosialsemiotisk tilnærming til analyse av visuelt materiale.