Share
Bokanmeldelse

Politisk interessevaretagelse – mere end lobbyisme og mediehåndtering

Forfatter: Anker Brink Lund og Stine Hove Marsling Forlag: Djøf Forlag, 2022

Forfatterne bruker samlebegrepet «politisk interessevaretagelse» om lobbyisme, PR, spin og samfunnskontakt. De mener dette er noe alle virksomheter kan og bør gjøre, ikke bare de store. Boken gir modeller og huskelister for arbeidet.