Share
Bokanmeldelse

Lokale medier

Forfatter: Birgit Røe Mathisen og Lisbeth Morlandstø (red.) Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2018

Boka tar for seg den lokale og regionale journalistikken, det lokale publikum og den lokale offentligheten, og diskuterer medienes rolle i et demokratisk perspektiv.