Share
Bokanmeldelse

Digital markedsføring og kommunikasjon

Forfatter: Nina Furu Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2021

Hva fungerer innen digital markedsføring og kommunikasjon, og hva fungerer ikke? For å oppnå resultater må vi ta i bruk digitale kanaler.