Share
Bokanmeldelse

Språklig samhandling: Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse

Forfatter: Jan Svennevig Forlag: Cappelen Damm Akademisk , 2021

En innføring i språklig kommunikasjonsteori. Diskuterer også hvordan språk skaper mening, og hvordan språkvalg bidrar til sosiale relasjoner og ulike virkelighetsoppfatninger.