Share
Bokanmeldelse

Solid om sosiale medier

Forfatter: Ida AAlen og Magnus Hoem Iversen Forlag: Fagbokforlaget, 2021
Anmeldt av: Øystein Pedersen Dahlen

Dette er en grundig, solid, nøktern, veldokumentert og kritisk gjennomgang av de viktigste aspektene ved sosiale medier.

Forfatterne introduserer oss for teknologien, algoritmene og forretningsmodellene. Den største delen av boka omtaler hvordan sosiale medier påvirker vårt hverdagsliv. Men forfatterne diskuterer også hvordan sosiale medier påvirker markedsføring av varer, politiske valg, demokrati og diktaturer. På denne måten er boka en velfundert analyse av noen av de viktigste endringene av samfunnet de siste tiårene.

Dette er i utgangspunktet en ny utgave av Ida Aalens bøker En kort bok om sosiale medier fra 2012 og den utvidede Sosiale medier fra 2015. Men i denne utgaven har hun fått med seg Magnus Hoem Iversen. Han har en doktorgrad om politisk reklame og er nå kommunikasjonsrådgiver for byrådslederen i Bergen. Den nye utgaven fremstår derfor som enda bedre og grundigere – og det er en prestasjon i seg selv.

Boka er godt skrevet, er relativt lettlest, har mange eksempler, og med de mange referansene til faglitteratur har den også høy troverdighet.

Ut fra egne erfaringer og andres forskning kommer forfatterne frem til en konklusjon som er både velfundert og god: I sum har lite forandret seg, selv om tilsynelatende alt har forandret seg. Det er ikke sosiale medier som gjør folk deprimerte. Dagsordenen defineres fortsatt av de samme menneskene og politiske partiene. Ekkokamre ser ikke ut til å være mer utbredt enn før. Vi bruker sosiale medier til det samme som tradisjonelle medier: finne informasjon, underholdning, noe å snakke om og noe som kan forme identiteten vår. Forfatterne peker imidlertid på noen nye utfordringer, som at det har blitt mer krevende å bekjempe spredning av rykter og usannheter.

Dette er ikke en håndbok i hvordan organisasjoner kan bruke sosiale medier, men en grundig innføring i hvordan sosiale medier fungerer i samfunnet og påvirker vår hverdag.

Anbefales!