Share
Bokanmeldelse

Power, communication and politics in the Nordic countries

Forfatter: Eli Skogerbø, Øyvind Ihlen, Nete Nørgaard Kristensen, Lars Nord (red.) Forlag: Nordicom, Open access, 2021

Politisk kommunikasjon i Norden endres ettersom digitale medier vokser, populistiske partier får mer oppmerksomhet, lobbyistene blir sterkere og færre bruker nyhets-mediene.