Share
Bokanmeldelse

Perspektiver på kommunikasjonsmakt. Digital makt og avmakt

Forfatter: Tor Bang Forlag: Fagbokforlaget, 2020
Anmeldt av: Øystein Pedersen Dahlen, førstelektor ved Høyskolen Kristiania

 

Tørr bok om viktig tema

Hvordan vi påvirkes av digitale medier, er både viktig og interessant. Men teoriene bør settes inn i en spennende sammenheng for å engasjere leserne.

Det er ikke noe galt med tema for denne boka. Hvordan vi blir påvirket av mediene, spesielt de digitale, er både viktig og interessant. Det er for så vidt ikke noe feil med innholdet heller. Mange ulike perspektiver på makt, medier og digital økonomi er nevnt og presentert.

Problemet er at boka fremstår som ganske tørr og kjedelig (kona klagde på høylytt gjesping da jeg leste den). Jeg savner eksempler og historier som kan illustrere teoriene som blir lagt frem. Jeg savner også en sammenheng mellom de ulike kapitlene og en konklusjon. Jeg får en følelse av at de ulike kapitlene tilsvarer ulike tema til en forelesningsrekke, men jeg mangler foreleseren som gir liv til teoriene og setter de ulike teoriene og temaene i sammenheng. Det er jeg imidlertid overbevist om at forfatteren klarer å gi studentene sine når han setter opp denne boka på pensum. I en eventuelt neste utgave kunne jeg derfor ønske meg mer av det som blir formidlet muntlig på forelesning, som kunne gitt denne boka mer dybde, substans og retning. Forfatteren må slippe seg mer løs for å skape liv og engasjement mellom permene, slik jeg vet Tor Bang gjør i auditoriene på BI.

Boka er primært skrevet for studenter (på BI). Forlaget førsøker likevel å selge boka også til «andre som er interesserte i dette omfattende fagfeltet». Forfatteren (og forlagets redaktør) kunne nok med fordel sett litt på boka Kunsten å formidle forskning. En skriveguide for fagfolk (som jeg anmeldte i forrige nummer): Fortell en historie. Les teksten høyt for deg selv. Ikke bruk vanskelige faguttrykk. For den vanlige leser mangler boka både dybde og retning. Språket i boka er også til tider nokså oppstyltet og kronglete. En del logiske brister burde også lukes ut. Jeg har ikke noe tro på at Gudmund Hernes foreslo i 1975 at innfly­telse er «et bedre begrep for å forklare og analysere forholdet mellom digitale medier og deres publikum». Det tror nok ikke Bang heller. Her har det nok gått litt for fort i redigeringen. Og man skriver ikke å mynte en teoripå norsk.