Share
Bokanmeldelse

Digitalisering. Samfunnsendring, brukerperspektiv og kritisk tenkning

Forfatter: Kristine Ask og Roger A. Søraa Forlag: Fagbokforlaget, 2021

Hvordan påvirker digita-lisering våre liv, vår helse, arbeid, kontroll, identitet og kultur?