Share
Bokanmeldelse

Personvernforordningen – en lærebok

Forfatter: Dag Wiese Schartum Forlag: Fagbokforlaget, 2020

Boken for deg som jobber med å samle inn eller behandle personopplysninger. De aller fleste bestemmelsene som har betydning for å kunne gjøre dette på lovlig måte, blir gjennomgått.