Share
Bokanmeldelse

Hvem er «vi» nå? Medier og minoriteter i Norge

Forfatter: Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2020

Tradisjonelle og sosiale medier analyseres her med tanke på representasjon av minoriteter. Hvilke tema tas opp, hvilke stemmer kommer til uttrykk, og i hvilke sjangere?