Share
Bokanmeldelse

Historiefortelling på digitale plattformer

Forfatter: Brynjulf Handgaard Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2020
Anmeldt av: Ida Vikøren Andersen, stipendiat ved Institutt for informasjonsog medievitenskap, UiB

Fortellinger gjør det abstrakte konkret og gjenkjennelig, vekker følelser og engasjement, og hjelper oss mennesker med å huske informasjon. Hvordan kan vi fortelle virksomme historier i en medievirkelighet preget av innholdsoverflod, og der oppmerksomhet er en knapp ressurs? Historiefortelling på digitale plattformer gir oss nyttige verktøy til å arbeide systematisk med å utvikle, utforme og formidle historier digitalt. «Fortellerverktøyet» er basert på forfatterens mangeårige praksis i mediene, intervjuer med noen av Norges fremste historiefortellere, forskning og faglitteratur samt analyser av fortellinger produsert for nett av norske medier. Selv om boken ikke er en fortelling – derimot inneholder den mange fortellinger – er den bygget opp slik en god fortelling bør være: Den veksler mellom det generelle (hva en historie er, hvorfor og hvordan fortellinger er virksomme), og det konkrete (trinnvise råd, eksempler og sjekklister). Forfatteren tar for seg hva en god fortelling er generelt, hvilke krav digitale medier stiller til fortellinger spesielt, samt de særlige fortellertekniske grepene som egner seg for ulike sosiale medier. Resultatet er en svært nyttig bok. Den retter seg hovedsakelig mot (blivende) journalister og innholdsprodusenter som formidler fortellinger fra virkeligheten, men kan med fordel leses av alle som arbeider med kommunikasjon i digitale flater. Fortellingen er et effektivt retorisk virkemiddel – og boken gir oss verktøyene for å anvende den.