Share
Bokanmeldelse

Exploring Science Communication

Forfatter: Ulrike Felt og Sarah R. Davies (red.) Forlag: Sage Publications, 2020

Viser hvordan vitenskap og samfunn henger sammen i kunnskapsintensive miljøer. Alt fra Facebook til museer tjener som caser. Ser på hvordan vitenskap kan formidles, og hvordan forskningskommunikasjon kan bidra til forståelse og endring – og videre forskning.