Share
Bokanmeldelse

Digital sikkerhet – en innføring

Forfatter: Håkon Bergsjø, Ronny Windvik, Lasse Øverlier (red.) Forlag: Universitetsforlaget, 2020

Innføring i blant annet sikkerhetskultur, digital etikk, personvern, lover, risiko, overvåking og hendelseshåndtering.