Share
Bokanmeldelse

Digital samhandling

Forfatter: Lars Julius Halvorsen, Roar Stokken, Wenke Mork Rogne, Ivar John Erdal Forlag: Universitetsforlaget, 2020

Boken inneholder 19 artikler om hvordan digitalisering påvirker måten vi samhandler med hverandre og med teknologien på.