Share
Bokanmeldelse

Personvern og GDPR i praksis

Forfatter: Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2019
Anmeldt av: Trude Talberg-Furulund, seniorrådgiver i NorSIS

Praktisk oppslagsverk i personvernregler

Et hett tema i mange virksomheter de siste årene har vært personvern og GDPR. Denne boken presenteres som en praktisk håndbok som skal hjelpe ledere, markedsførere, systemutviklere og andre å ivareta virksomhetens ansvar for å etterleve den nye personopplysningsloven, som inkluderer EUs personvernforordning (GDPR).

Som alle bøker med brede målgrupper og omfattende tema vil nok mange oppleve den som for generell. Det er også en kjent utfordring med personvernregelverket. Det er skjønnsmessig og derfor vanskelig å få grep på hva loven betyr for den enkelte virksomhet eller den enkelte behandling av personopplysninger. Boka løser ikke dette, men bruken av sjekklister, punktlister og tabeller er et godt grep for å gjøre det håndgripelig. Disse kan brukes for å få oversikt over kommunikasjonsavdelingens ansvar, rolle og naturlige oppgaver i arbeidet med personvern.

Bokens målgruppe er mye bredere enn kommunikatører. Det betyr at den nok ikke er en bok alle som jobber med kommunikasjon, «bør lese fra perm til perm». Den er trolig mest relevant for kommunikasjonsdirektøren eller den som er ansvarlig for kommunikasjon i ledergruppa.

Samtidig gir den både en god og helhetlig gjennomgang av personvernregelverket og en innføring i områder som berører den enkelte kommunikatør. For eksempel nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier, kunde-, bruker- eller andre kontaktlister, profilering og bruk av skytjenester, apper og statistikk. Derfor vil den kunne være et nyttig oppslagsverk for deg som jobber med kommunikasjon.

For å bli et enda bedre oppslagsverk bør neste utgave både ha en begrepsordliste og den alfabetiske ordlista bakerst i boka. I tillegg bør bruken av fotnoter være gjennomført. Det er bare noen av stedene hvor teksten refererer til veiledere eller nettsider, at disse oppgis i fotnoter. Når boka brukes som oppslagsverk, vil disse referansene være nyttige.

Alt i alt kan dette være en god oppslagsbok å ha for kommunikatører som ønsker å følge personvernregelverket.