Share
Bokanmeldelse

Krisekommunikasjon. Hva har vi lært av store katastrofer?

Forfatter: Kjell Brataas Forlag: Universitetsforlaget , 2019

Dette er en erfaringsbasert bok som skal gjøre ledere og kommunikasjonsansvarlige bedre rustet til god krisehåndtering. Kapitlene inneholder blant annet beredskapstenkning, medierelasjoner i krise, sosiale mediers rolle, falske nyheter, utfordringer knyttet til ledelse og internkommunikasjon.