Share
Bokanmeldelse

Interessentperspektiv på krisekommunikasjon

Forfatter: Martin Nkosi Ndlela Forlag: Universitetsforlaget, 2019
Anmeldt av: Ida Vikøren Andersen, stipendiat, institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Interessentperspektiv på krisekommunikasjon gir god oversikt over utviklingen innenfor det store og tverrfaglige feltet krisekommunikasjon – både som teori og praksis. Den tilbyr konkrete arbeidsverktøy som kan anvendes før, under og etter ulike krisesituasjoner. Dermed egner boken seg som faglitteratur for både studenter, forskere og praktikere.

Forfatterne legger til grunn at effektiv krisehåndtering forutsetter kunnskap om, en god relasjon til og dialog med ulike grupper av interessenter. En forutsetning for å lykkes er det kontinuerlige arbeidet med å forebygge, håndtere og følge opp kriser.

Boken er oversiktlig strukturert rundt sju sentrale elementer i håndteringen av kriser: interessentledelse, "issues management", risikoledelse, omdømmeledelse, relasjonsbygging, kommunikasjon og evaluering. Ved hjelp av konkrete eksempler, blant disse Ebola-utbruddet i 2013, terrorangrepet 22. juli og Volkswagen-skandalen, belyser boken en rekke ulike typer av kriser som krever kommunikasjon. Mest plass vies imidlertid store hendelser som naturkatastrofer, pandemier og terror, mens omdømmekriser behandles i noe mindre grad.

Til å være en bok om krisekommunikasjon er selve kommunikasjonen ikke veldig fremtredende. Mens boken tilbyr gode arbeidsverktøy for kartlegging, analyse og relasjonsbygging – som er viktige ledd i kommunikasjonsprosessen – mangler den gode redskaper for å utforme selve budskapet som skal kommuniseres.