Share
Bokanmeldelse

Digital etikk

Forfatter: Leonora Onarheim Bergsjø, Håkon Bergsjø Forlag: Universitetsforlaget , 2019

"Digital etikk" er en lettfattelig innføring for alle som jobber med digitalisering, og er også velegnet for studenter. Målet med boken er å skape innsikt i de etiske aspektene ved ny teknologi og valgene som beslutningstakerne og forbrukerne må ta.