Share
Bokanmeldelse

Design og strategi - Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design

Forfatter: Wanda Grimsgaard Forlag: Cappelen Damm Akademisk (2018), 2018

Kan brukes som håndbok ved gjennomføring av strategi- og designprosjekter. Presenterer en strategisk designprosess i sin helhet, sammen med metoder for innsikt, strategiutvikling, idéutvikling og problemløsing.