Share
Bokanmeldelse

Bedre PR og kommunikasjon – en praktisk håndbok

Forfatter: Øystein Pedersen Dahlen, Thor Erik Skarpen Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2018
Anmeldt av: Magnus Hoem Iversen, forsker, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Boka gir en innføring i strategisk kommunikasjon, og leseren får tips om utvikling av kommunikasjonstiltak, målgrupper, analyse, effektoppnåelse, budskap, kanalvalg, strategisk mediebruk og evaluering. Det er en arbeidsbok, og leseren oppfordres til å lese med en konkret utfordring i bakhodet. Underveis blir man bedt om å fylle ut skjemaer, og planen kan gjerne endre seg etter hvert som man lærer. Dette er en spennende idé på papiret. Så spørs det om denne workshop-tankegangen fungerer ute blant enkeltleserne. Boka bygger på et godt premiss: Å kommunisere godt og effektivt handler dypest sett om å forstå mennesker. Man må forstå hvordan folk og organisasjoner fungerer og er skrudd sammen. Da trenger man kunnskap om kultur og om samfunnet – noe forfatterne henter fra et bredt utvalg sosiologiske sluggere. Leseren får fagpåfyll fra tenkere som Habermas, Bourdieu og Luhmann. Det er et ambisiøst grep, men det fungerer. Det er klart at spranget mellom konkret kommunikasjon og verk på grensen til filosofi av og til blir stort. Tidvis knaker det også i forfatternes forenklinger. Men boka kommer stort sett godt ut av det, og innsiktene fremstår som nyttige. Mye er forfatternes fortjeneste, fordi de evner å forklare vanskelig stoff. Forfatterne henter også inn metodekunnskap. Det er bra, fordi det er nødvendig for å forstå hvordan folk opplever og bruker kommunikasjon, og effekten av den. Til neste utgave bør forfatterne vie mer plass til delen om intervjuer og fokusgrupper, som nå er knapp. Alt i alt fremstår boka som nyttig.