Share
Bokanmeldelse

Åpen eller innadvendt

Forfatter: Peggy Simic Brønn Forlag: Gyldendal, 2019

Boken Åpen eller innadvendt kom første gang ut i 2009. Også denne andreutgaven tar utgangspunkt i hjørnesteinene i omdømmeforskningen, men det er gjort vesentlige endringer siden første utgave. Blant annet inkluderes nytt fagstoff om offentlig sektor, bedrifters samfunnsansvar (CSR) og sosiale mediers påvirkning.