Share
Bokanmeldelse

Media og krisehåndtering

Forfatter: Odd Einar Olsen og Espen Reiss Mathiesen Forlag: Cappelen Damm, 2018

Folks oppfatning av risiko og trygghet er endret, og medielandskapet er nytt. Hvordan bør krisehåndterere takle tradisjonelle og sosiale medier, falske nyheter og «alternative fakta»?