Share
Bokanmeldelse

Markedsføring og forbrukerne. Samfunnsvitenskapelige blikk

Forfatter: Jo Helle-Valle, Eivind Jacobsen, Ardis Storm-Mathisen, Karl Fredrik Tangen (red.) Forlag: Universitetsforlaget, 2018

Boken tar for seg markedsføring som akademisk disiplin, som fenomen og som praksis. Den tar for seg produsentene av markedsføring, stedene og mediene der den formidles, og hva som oppstår i folks møte med markedsføring i hverdagen.