Share
Bokanmeldelse

Droner i sivilsamfunnet

Forfatter: Astrid Gynnild (red.) Forlag: Cappelen Damm undervisning, 2018

Personvern, regler og etikk knyttet til bruk av kameradroner og publisering av bilder derfra, i tillegg til diskusjoner om andre aspekter ved bruk av droner.