Share
Bokanmeldelse

Krisehåndtering. Planlegging og handling

Forfatter: Tore Hafting (red.) Forlag: Fagbokforlaget, 2017

Belyser hvordan organisasjoner forbereder og forebygger før kriser, og lærer og gjenoppbygger etter kriser. Tar blant annet opp kriseledelse, beredskapsplanlegging, krisekommunikasjon og trening.