Banner
Samfunnsansvar og etikk

Snakk for deg selv!

Hånden på hjertet, hva gir deg best nattesøvn: At ansatte overlater det offentlige ordskiftet til kommunikasjonsavdelingen, eller at de selv ringer avisen når de har meninger om arbeidsplassen sin?