Banner
Internkommunikasjon

Holder det internt

Etter å ha jobbet med kommunikasjon i tre direktorater har Marit D. Bjørnstad, kommunikasjonsrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, konkludert med at internkommunikasjon er det aller mest givende å arbeide med.